Kommentar

Hvis man virkelig vil at Vesten skal vinne over radikal islam og bidra til reform i Midtøsten, så er den beste medisin å satse stort på alternativ energi, skriver Thomas L. Friedman. Bush gikk i Friedmans fotspor da han gjorde kampen om hoder og hjerter til det sentrale i utenrikspolitikken, men ingenting tyder på at han lytter til rådet om å avvenne USA fra importen av olje.

Det er vanvittig politikk å la det skure: de mest autokratiske, stivnede regimene i Midtøsten kan sitte rolig og se pengene strømme inn. De tenker som så: nå er det ikke lenger nødvendig med smertefulle reformer. Eksemplet Friedman nevner: et tyrkisk selskap skulle bygge Iran første privateide mobilnett. Kontrakten er avlyst. Mullahene var redd at USA ville få anledning til å lytte på irans teletrafikk.

Vi går mot en konkurranse om oljen mellom Kina, India, Brasil, Japan og USA som gjør at prisen vil ligge godt over 40 dollar.

Bush burde innføre en drivstoffavgift. Han burde kreve at de store bilprodusentene lager langt mer energiøkonomiske biler, og han burde lansere et storstilt prosjekt for utvikling av ren energi.

Men Bush er låst i et gammelt tankesett. Han klarer ikke se at han er med å finansiere USAs verste fiender.

I parentes bemerket vil dette ha en uhyre negativ virkning på norsk økonomi, i første omgang: Statoil vil ikke lenger få noen rekordoverskudd. Det burde vekke til ettertanke hvor dypt Norge nå er del av denne reaksjonære, miljøfiendtlige fossil-brensel-økonomien.

Ikke bare finansierer Bush Vestens fiender og Midtøstens dinosauruser. Han sørger også for at dollaren blir avhengig av Kina og Japan. Det er disse landene som holder dollaren oppe ved å kjøpe statsoboligasjoner.

But no, President Bush has a better project: borrowing another trillion dollars, which will make us that much more dependent on countries like China and Saudi Arabia that hold our debt – so that you might, if you do everything right and live long enough, get a few more bucks out of your Social Security account.

The president’s priorities are totally nuts.

Mest lest

Les også