Det irakiske styringsrådet har utestengt for to uker de arabiske TV-stasjonene Al-Jazeera og Al-Arabiya for oppfordring til terrorisme. Internasjonale ytringsfrihetsorganisasjoner protesterer og mener Irak må være et åpent samfunn, mens vanlige irakere støtter straffetiltakene. De to TV-kanalene har sendt opptak av maskerte menn som oppfordrer irakerne til å yte motstand mot okkupasjonen og drepe dem som samarbeider med amerikanerne. Det irakiske overgangsstyret vedtok først en utestengelse på en måned, men amerikanerne mente det var for lenge, og resultatet ble 14 dager.

«Secretary General of Reporter San Frontiers Robert Ménard said broadcasting calls by terrorist groups or extremist political parties for armed rebellion does not make the stations guilty of incitement to violence.»

Men vanlige irakere oppfatter de to TV-stasjonenes dekning av terroristgrupper som en ytterligere trussel mot sin egen og landets sikkerhet.

«Reflecting a widely held view, Ali Barrak, a Baghdad resident who secretly owned a satellite TV receiver – banned by the former regime – in the run-up to the war, says that Al-Jazeera’s reporting was so focused on potential ethnic and sectarian conflict in the country that «they made us all believe that we will kill one another once the regime collapsed».»

«Bakhtyar Amin, executive director of the International Alliance for Justice, an organisation that has monitored human rights abuses in Iraq for many years, said the channels were spreading sectarian and racial hatred. «Would even a western democracy allow masked gunmen to appear on TV and make direct threats against government officials?» he asked.»

Det siste er opplagt et poeng. Også vestlige land har begrensninger i ytringsfriheten når det gjelder rasistiske ytringer, eksempel forbud mot nazisymboler i Tyskland, og oppfordring til vold. Det er ikke nødvendig å gå tilbake til tiden like etter andre verdenskrig.

Vanlige irakere er så provosert av dekningen at de har gått fysisk til angrep på Al Jazeera-journalister ute på jobb:

The anger towards the channels has on some occasions been translated into violence against their crews on the streets. This week, an Al-Jazeera camera team, covering a story on a bomb blast in Baghdad, was attacked by passers-by.

Jawad Alumary, of the Al-Jazeera bureau in Baghdad, told an IWPR reporter that attacks against their crews had become a regular occurrence.

Les mer…