Kommentar

Hvis Iran lykkes å skaffe seg atomvåpen vil det være en negativ faktor som vil påvirke hele maktbalansen i Midtøsten, og enda lenger unna. Av den enkle grunn at Iran er et dikatur, styrt av mullaher, som grovt undertrykker eget folk og driver terror i utlandet. Med andre ord: uberegnelig.

Det og atomvåpen er en dårlig kombinasjon.

IAEA-eksperter skal nylig ha funnet nok en prøve med anriket uran, i våpenkategori. For en stund siden fant man slike prøver i Natanz. Melder AP. Iranerne skyldte på at dette støvet var med utstyret de kjøpte. På spørsmål hvem utstyret er kjøpt fra, har iranerne et morsomt svar: De fører ingen fortegnelse over innkjøpene! Eksperter tror det kommer fra Pakistan og Europa.

IAEA har gitt Iran frist til utgangen av oktober med å gi inspektørene full adgang og legge alle kort på bordet.

Mandag varslet Iran at det vil stramme inn på adgangen. Det kommer nå bare til å gi inspektørene det som man er tvunget til. Det blir ikke snakk om å ta flere prøver fra det andre anlegget, hvor det er meldt om anriket uran, Kalay-e. Hvis IAEA på sitt neste møte 20.november finner at Iran har brutt Ikkespredningsavtalen, kan saken bli oversendt Sikkerhetsrådet som vil vuredere sanksjoner. Foreløpig er det bare USA som pusher.