Irans nasjonalforsamling, majlis, stemte søndag med overveldende flertall for at Iran skal gjenoppta produksjonen av anriket uran. Forhandlingene med Frankrike, Storbritannia og Tyskland om rammene for Irans atomprogram, gjenopptas til uken.

De tre EU-stormaktene erklærte i uken som gikk at hvis Iran gjenopptar anrikingen av uran, vil de bryte forhandlingene og sende saken over til Sikkerhetsrådet.

Begge parter har således økt innsatsen foran neste runde.

Iran hevder hårdnakket at de vil kontrollerer hele prosessen ved utnyttelse av atomkraft, men bare til fredelig formål. Problemet er at IAEA har funnet tegn til at Iran anriker uran til langt over nivået for fredelige formål, dvs. rundt 5 %. Det er funnet prøver som viser over 50 prosent anriking. Iran hevder det skyldes kontaminering fra landene de kjøpte utstyret fra.

BBCs program World Uncovered tok i helgen for seg Irans atomprogram. Mistankene om at Iran bruker retten til fredelig utnyttelse av atomkraft som et skalkeskjul for å lage atomvåpen, er sterke.

Ved ett tilfelle ba IAEA om å besøke et anlegg. Det tok to måneder før de fikk slippe inn. Da fant de ingenting. Bygningene var jevnet med jorden, og jorden bulldosert.

Ved et annet tilfelle ba de om å sjekke en bygning i Teheran. Også denne gang måtte de vente flere uker. Da de slapp inn var alt nymalt, nytt gulvbelegg, nye fliser.

Iran klager over å bli mistenkeliggjort, men som en IAEA-tjenestemann sa: dere har revet ned deres egen troverdighet, og det vil ta år å bygge den opp igjen.

BBC fikk være med på en inspeksjonsreise til Natanz i nord, hvor det er bygget underjordiske anlegg for 50.000 sentrifuger. De ble fulgt av sikkerhetspoliti hele veien. På flyplassen ble alt materiale fra Natanz-besøket beslaglagt.

Irans representanter sier også sitt. Den tidligere sjefforhandleren Salih har et sløret, prestelig-asketisk ytre. Det hindrer ham ikke å tilbakevise alt og hevde at det er Iran som blir diskriminert.

Hans etterfølger ser ut som gangster, og ikke en diplomat. Slik snakker han også. Han truer USA og sier de leker med ilden. Det gjentar han flere ganger.

I sin tale på 25-årsdagen for revolusjonen holdt president Khatami en nasjonalistisk-aggressiv tale, der han krevde Irans rett til å utvikle og beherske hele atom-syklusen.

Men alle BBC spurte på gaten var for fredelig bruk, men mot at Iran utviklet atomvåpen.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.