Kommentar

Euro-terror

Drapet på Anna Lindh var en «patriotisk» handling. Hvem kan få seg til å si noe sånt? Jo, en prominent britisk euroskeptiker, Greg Lance-Watkins. Han står bak websiden EuroRealist, som i krasse ordelag driver kampanje mot britisk EU-medlemskap. Greg Lance-Watkins godtar drap på «landsforrædere». Men ikke bare det, han oppfordrer likesinnede landsmenn til å være forberedt på å begå lignende terrorhandlinger selv.

«In e-mails sent to a variety of organisations, he said: «I do hope there will be patriots in Britain with the courage to deal with traitors that has been shown in Sweden.»

«If our corrupt politicians force us to take the same route to defend our economy and country . . . then I suggest the first patriot to take direct action is remembered by putting his or her statue on the re2_kommentaring plinth in Trafalgar Square.»

«Last night Mr Lance-Watkins stood by his comments. «Yes, I do support the execution of elected politicians when they seek to betray the electorate and their country,» he said.»

Når Kristin Halvorsen får politibeskyttelse, skyldes det i første rekke faren for en smitteeffekt fra drapet på Lindh, men ikke bare. Demokratiet er under attack. Drapet på Anna Lindh og trusselen fra britiske anti-EU-fanatikere har ikke noe med Irak eller islamister å gjøre. Hva er det da som ligger bak? Hva er det med EU og EU-medlemskap som vekker et sånt hat og aggresjon? Et annet spørsmål er like viktig å stille: Hvor kommer ondskan fra?

Drapet på Anna Lindh kan kanskje være en vekker. Demokratiet må forsvares. «Sverige er et av Europas mest kriminelle land», var det en som sa på NRK Dagsnytt. En klønete formulering, men fakta finnes: Sverige nærmer seg Italia når det gjelder politikerdrap. Sverige har de høyeste drapstallene pr. innbygger av alle land i Europa. Drapet på Anna Lindh var ikke et attentat utført på avstand og med kjølig presisjon, men en handling der morderen sørget for å gjøre størst mulig skade på sitt offer. Ikke bare resultatet, men selve handlingen.

Svenskene håper nå at drapsmannen kan avskrives som en «galning», Jan Guillou snakker om at politikerne har sviktet ved at mange sinnslidende går fritt omkring. Den trolig planlagte, i hvert fall villete ondskapen, er noe mer enn galskap. Man vegrer seg for muligheten at drapet var politisk motivert, for eksempel av såkalt patriotisme. Det er ingen umulighet. Svenske nynazister har flere drap på samvittigheten fra før av, nynazister som også lider av eurofobi.

«Du skal brenne i helvete!» sto det i en e-post som ble sendt til Anna Lindh i Utenriksdepartementet, to uker før hun døde. Et ekko. Den samme hilsenen ble sendt til kulturminister Valgerd Svarstad Haugland for en tid tilbake. En reaksjon på at P4 tapte konkurransen om Kanal4. Vi snakker ikke om en drapstrussel, men om en språkbruk som fremmer politikerforakt, som gir fanatikere og ekstremister vann på mølla.