Kommentar

Hold øye med Pakistan

Pakistan saboterer kampen mot Taliban og Al-Qaida. skriver David Rohde i NYTimes. Questions Grow on Pakistan’s Commitment to Fight Taliban. Offisielt tar USA en overbærende holdning: Regjeringen gjør hva den kan, at Taliban bygger seg opp langs grensen skyldes mer maktesløshet enn ond vilje. Uoffisielt sier både indiske, pakistanske og amerikanske kilder at bildet er mer foruroligende. Krefter innen hæren anser Afghanistans militære for å være dominert av indisk-vennlige. Pakistan er dermed i ferd med å bli omringet av fiender.
Pakistan er tradisjonelt besatt av rivaliseringen med India. Det er også India, men India er et stort land som har «råd» til en konflikt. Det har ikke Pakistan, og demokratiet og institusjonene er svake. Ingen regjering har hittil fullført sin termin. Hæren er den eneste velfungerende institusjon i landet.

Det er derfor høyst urovekkende at Taliban og Al-Qaida har så stort manøvreringsrom. Det er ikke bare i den nordvestlige provinsen de er aktive. Quetta i sør er blitt en by hvor Taliban står sterkt.

Partiene som ble forbudt av Musharraf fordi de gikk inn for jihad mot Vesten, er i dag tilbake i full virksomhet.

Islamic militants are again operating openly in Pakistan. Last Friday afternoon at the Red Mosque in the center of Islamabad, the nation’s capital, Fazlur Rehman Khalil, the former head of Harkat-ul-Mujahedeen, delivered a sermon to hundreds of worshippers as police officers lounged outside.

The State Department has declared the group a terrorist organization. In 1998, Mr. Khalil supported Mr. bin Laden’s call for attacks on the United States and Western interests. After the Sept. 11 terrorist attacks in the United States, Pakistan’s president, Gen. Pervez Musharraf, banned the group. Mr. Khalil dissolved his former group and created a new one, Jamiat-ul-Ansar.

On Friday, he exhorted listeners to participate in «jihad,» or holy war, but did not to say where.

«Our salvation lies in obeying the orders of Allah, not America,» Mr. Khalil said. «If we don’t do jihad, our prayers and fasting will not be accepted. This is a sacred duty.»