Kommentar

Nine eleven +2

Det nærmer seg toårsdagen for 11/9, og gode skribenter står i kø med oppsummeringer av krigen mot terror. Den velorienterte webloggen Watch har lenker til en rekke 11/9-artikler allerede. Mark Steyn (Chicago Sun-Times) kommenterer ønsket om å forstå hvorfor de (terroristene) hater oss:

«The terrorist won’t be a problem if … we just give him a helping hand. Or, as the novelist Alice Walker proposed for Osama bin Laden, »I firmly believe the only punishment that works is love.»

The Washington Post avdekker at al-Qaida allerede i februar utpekte Irak som den nye hovedarenaen, for å beholde rollen som spydspiss i islamistenes hellige krig. Planer ble lagt under et møte mellom al-Qaidas militære leder Saif Adel og Abu Musab Zarqawi, en av lederne for mulla Krekars gruppe Ansar al-Islam. Zarqawi ble utpekt til al-Qaidas mann i Irak.
Artikkelen gir et innblikk i al-Qaidas nåværende lederskap, og forteller at Iran har vært under sterkt press fra Saudi-Arabia for å utlevere al-Qaida-ledere, blant dem bin Laden sønn Saad.

Webloggen asmallvictory.net gir en oversikt over en del av konspirasjonistene som er opptatt av å bortforklare 11/9.

Er det bare USA som er målet for jihadistene? Det synes å være en utbredt oppfatning i Europa. Best å distansere seg fra USA. Som takk for manglende støtte vil USA i framtiden være langt mer tilbakeholden med å opptre på det internasjonale samfunnets vegne, noe som svekker den globale sikkerheten. Innsiktsfull artikkel av Michael Ignatieff.