Kommentar

Den globale landsby

Vi lever i sanntid. All info og nyheter er tilgjengelig samtidig og over alt – den globale landsby. Likevel lever vi ikke i den samme virkeligheten. Den samme hendelsen tolkes vidt forskjellig, av ulike medier og i ulike land. Det oppstår parallelle virkeligheter. Forskjellene er tydelige mellom USA og Europa, mellom amerikanske og europeiske medier. Men, ikke bare der. En tysker som besøkte Polen under Irak-krigen ble overrasket over hvor annerledes krigen ble framstilt på polsk tv. Det blir en illusjon at vi mottar mange ulike typer informasjon, stort sett søker vi det kjente og bruker de samme filtrene om igjen. Den globale info-landsbyen er ikke en men mange. Men muligheten er der, til å sammenholde og kontrastere. Vår egen landsby fortoner seg annerledes når man holder den opp mot andre, og ikke nødvendigvis til vår fordel. Hvis dette lyder kryptisk, les Anne Applebaums artikkel i Washington Post.