Kommentar

Grisedebatt i Fævennen
(eller om sørlendingers mangel på toleranse!)

Det er noe svineri, mente en eller flere muslimer (ukjent) om en tegning av en gris som Sentralsykehuset i Agder, Kristiansand, hadde hengende på ei dør på barneavdelinga – visstnok for at det skal være enkelt å finne fram (i stedet for nummer), og for å live litt opp. SSA har nå fjernet det stakkars svinet etter klage fra muslimer som følte seg krenket, og avisen Fævennen fylles av innlegg rundt denne saken som selvfølgelig er en gavepakke til Frp (allerede sterkt parti på sørlandet) foran kommunevalget – men også med enkelte forsvarere (er det disse Fallaci kaller gresshopper…??): …»Og her snakker vi ikke om gris av kjøtt og blod, men en heller småkjedelig tegning. Enda en gang har «den blide» sørlending vist at han eller hun har liten forståelse for andres kultur og tradisjon. For det som faktisk er sentralt her er forståelse…å kunne ha en forståelse for at andre har en annen oppfatning er en essensiell del av det å leve i 2003…….For noen mennesker er denne grisen på rom 177 et problem, noe vi som medmennesker burde ha forståelse for.»

Et annet synspunkt:

…»Historien kan i beste fall betegnes som et hendig uhell. En arbeidsulykke i toleranse som man enkelt kan rette opp ved å plassere grisen tilbake på plass. Denne historien setter ikke bare sykehuset i et latterlig lys, men den er også til sjenanse for tolerante, ikke-militante muslimer som selv river seg i håret over en slik uforstand».

Den siste viser i innlegget tilbake på et 25 år langt «ukomplisert forhold til det moderate islam», med muslimsk svigerfamilie (eks-) i Tunisia. Hun kommenterer:
«Respekten har alltid bølget fram og tilbake mellom oss. Men jeg har verken kan eller vil lukke øynene for den markante endringen som har skjedd i Norge og i den arabiske verden siden den gang… Det fundamentalistiske islam har for lengst kommet til Norge, og likevel trekker teologene og alle professorene på skuldrene, er det av likegyldighet eller uforstand?»