Kommentar

Siste utvei

Dagbladet resirkulerer kronikken som Jimmy Carter hadde i New York Times for noen dager siden, der han sier det samme han har sagt lenge: krig må være siste utvei. Nå som Frankrike har gitt beskjed om at de under ingen omstendigheter vil stemme for en resolusjon i FN som åpner for bruk av militær makt, sørger Frankrike for at det ikke er noen vei utenom.

Janne Matlary Haaland er urolig for at Saddam vil bruke kjemiske og biologiske våpen mot sine egne. Det har hun all grunn til. Frykten for «geriljakrig» i Bagdad spørs det om hun behøver å være like urolig for – det er tvilsomt at Saddam kommer til å styre denne krigen, selv om han sa det i Rather-intervjuet.