I Click Online med Stephen Cole på BBC World i morges var tema amerikanske myndigheters forsøk på å forhindre et nytt Twin Towers gjennom informasjonskontroll. Det som hittil er implementert er blåbær mot det kan komme. Selv om folk som Georg Apenes i Datatilsynet og Petter Eide i Amnesty nærmest har erklært at USA allerede er et Big Brother-samfunn. Et prøveprosjekt heter Total information Awareness. Det tar sikte på å knytte all informasjon sammen, av den typen Jon Bing har snakket om: hver gang du drar et kort, eller klikker deg inn et sted, eller sender en SMS. Det som kalles å «dot the i’s» på engelsk. Da snakker vi om et kvantesprang når det gjelder myndighetenes innsyn i hver enkelts atferd. Det private rom vil krympe betraktelig. Og likevel sa Frank Gaffney fra Center for Security Policy i Washington at det bare skal skje ett terrorangrep til før amerikanerne kommer til å kreve helt andre tiltak for å forebygge terror.
Vi synes det derfor grenser til villeding når Apenes på kronikkplass i Aftenposten kritiserer at amerikanske myndigheter krever innsyn i passasjerlistene på fly, også av utenlandske selskaper som flyr til USA. Hvem er det som er på bærtur? Hans syn ser ut til å være representativt for den norske eliten, i hvert fall den delen som ytrer seg. Hva er motivet? Det kan nesten virke som om de har et ubevisst ønske om å demonisere USA. Man ønsker for all del ikke å bli konfrontert med terrortrusselen. Overvåking er ett av de få virkemidlene myndighetene har i kampen mot det som kalles asymmetrisk krigføring.
Å kalle dette maccarthisme er å snu tingene fullstendig på hodet. Det forekommer oss at Datatilsynet/Amnesty er i ferd med å kaste bort noe av den goodwill de trenger i forhold til offentligheten, og at de svikter sin rolle ved å skyte spurv med kanoner. De virkelige truslene ser de bort fra.

Les også

-
-
-
-
-