krigsdagbok: Under den annen verdenskrig brukte Thomas Mann uttrykket «Det annet Tyskland». Når man hører hvor ensidig USA fremstilles i mediene om dagen, kunne man være fristet til å overføre det på norske forhold og si at det finnes et annet Norge. Jeg tror det finnes langt mer nyanserte synspunkter på en eventuell innmarsj i Irak enn det som vanligvis kommer frem. Jeg tror at folk har fornemmet trusselen fra en totalitær, aggressiv islamisme. Lørdag hadde BBC World Service et intervju med den nigerianske journalisten som kom til å skrive at det kan hende profeten ville hatt sans for noen av Miss World-skjønnhetene. Flere hundre ble drept i opptøyene som fulgte. Selv lever hun utenfor Nigeria, og er omhyggelig med ikke å avsløre hvem hun er. Hun regner med å måtte leve inkognito i flere år. Men verst synes hun det er at ingen lenger bryr seg om alle som ble drept. Og hvem husker dem i Norge, eller hun som skrev artikkelen? Det påfallende i dagens situasjon er den manglende evnen til å se disse hendelsene i sammenheng. Erfarne journalister opptrer med en villet dumhet. Det går knapt en dag uten eksempler på at media ikke rapporterer eller bagatelliserer. Da en politimann ble drept og tre såret i Manchester under pågripelsen av terrormistenkte for noen dager siden, ble det ikke en gang nevnt i NRKs morgennyheter. Mullah Krekar-saken er ekstrem i så måte. En lang reportasje i NYTimes fra området hvor Ansar al-Islam holder til, er bare overflatisk gjengitt i Aftenposten.
Dagens Friedman-epistel i NYTimes er om stemningen i Israel. Folk tenker med sine «guts». De føler de har prøvd alle løsninger og ingen har nyttet. Terroren fortsetter. De eldste ser på barnebarna og lurer på: hvor lenge vil dette fortsette?
Man slipper å forholde seg til denne virkeligheten når man sitter i Norge. Men aner man en angst for det ukjente bak den hissige antiamerikanismen. Petter Nomes uttalelse om at intet land har gjort mer skade utenfor egne grenser siden 1945 enn USA, er et tegn på at det irrasjonelle har tatt over.

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-