Kategori: Tavle

Red.: Internseminar og julebord kan gi litt tynn tjeneste

Redaksjonen om omland har internseminar i dag etterfulgt av det tradisjonelle julebordet. Det kan gi en litt tynn tjeneste og mange NTB-meldinger idag. Slik må det bli. Når leserne vet dette er jeg overbevist om at de forstår og ikke bare unner oss det, men forstår at det vil gi et bedre produkt. Document må […]

Les mer»

Erna stenger gjesteveggen på Facebook – og får svar på tiltale fra folket

Erna Solberg har fått nok og stenger gjesteveggen på sin facebook-side. Inntil videre.

Les mer»

Document har brutt god presseskikk

Klagen gjelder syv publiseringer på Document.no. I artiklene omtalte avisen en afghansk asylsøker som ble dømt i tingretten for å ha voldtatt en 14 år gammel jente da han selv var tenåring. Document navnga mannen og publiserte detaljer fra dommen.

Les mer»

PFU: Kritikk mot Document

I dette tilfellet mener likevel utvalget at Documents omtale av gjerningsmennenes etniske tilhørighet var kritikkverdig. PFU viser til VVP punkt 4.3, om å vise «respekt for menneskers (…) etnisitet, nasjonalitet og livssyn». Slik PFU ser det, gjorde avisen et poeng av deres etnisitet på en måte som var stigmatiserende for mennesker med bakgrunn fra muslimske land.

Les mer»

Document-møte tirsdag 18. desember i seniorsenteret på Majorstua

Det har vært skrint med møter i høst. Vi vet det er et savn blant leserne. Vi vil gjerne gå ut av året med å holde ett møte med leserne. Etter mye om og men falt vi ned på det kjente seniorsenteret, som var ledig tirsdag 18. desember. Da vil red. oppsummere den politiske situasjonen, […]

Les mer»

PFU mener at Documents omtale av gjernings­mennenes etniske tilhørighet var kritikkverdig

Slik PFU ser det, gjorde avisen et poeng av deres etnisitet på en måte som var stigmatiserende for mennesker med bakgrunn fra muslimske land. Blant annet skrev avisen at det er umulig ikke å legge merke til at de tre mennene har varianter av samme muslimske navn, og PFU leser dette som en udokumentert insinuasjon om at deres etniske tilhørighet kan forklare voldtektene. 

Les mer»

Leserundersøkelse: Hva synes leserne om Document?

Det er mange spørsmål redaksjonen lurer på når det gjelder lesernes syn på Document. Vi har laget en leserundersøkelse som vil kunne gi oss viktige svar: Hvem er «du» og hva mener du om Document?

Les mer»

PFU-SAK NR. 122/18: NN mot Document.no

Document har brutt god presseskikk i forbindelse med syv publiseringer vedrørende en afghansk asylsøker som ble dømt i tingretten for å ha voldtatt en 14-årig jente, uttaler Pressens Faglige Utvalg.

Les mer»

Den daglige terroren

Det er for tiden knapt mulig å åpne en avis fra den tyskspråklige verden uten hele tiden å bli servert nye eksempler på utlendinger, gjerne asylsøkere, som begår grov kriminalitet. Et eksempel fra Østerrike er omtalt i Kronen Zeitung : En 24 år gammel afghaner med avslått asylsøknad som var kjent for politiet på grunn […]

Les mer»

Migrasjons­spørsmålet sett fra Vatikanet

Den tyske utenriks­minister hevder FNs migrasjons­avtale vil redusere migrasjons­trykket mot Tyskland. I Vatikanet er oppfatningen tilsyne­latende stikk motsatt. Rike land må ta flere økonomiske migranter, forkynner et Vatikanet-tro katolsk tidsskrift.

Les mer»