Alexandra Phillips tar bladet fra munnen og forteller oss at de aller fleste grove voldsforbrytelser mot kvinner i Storbritannia begås av immigranter.

Den britiske journalisten og politikeren, som var medlem av Europaparlamentet for Brexitpartiet i valgkretsen Sørøst-England fra 2019 til 2020, sier på Talk TV at hun selv har opplevd flere uhyggelige møter med utlendinger, blant annet en mann i en afghansk hatt som forfulgte henne helt hjem og ropte til henne på et arabisk språk. Mannen skal ha tatt på seg selv mens han fulgte etter Phillips.

Hun kan fortelle om blonde kvinner i nabolaget som systematisk blir seksuelt overfalt av immigranter, og som er redde for å bo i London.

Phillips stiller da det naturlige spørsmålet:

– Hva er det som foregår?

Phillips sier at hun tåler å bli kalt rasist, for hun mener at kvinners sikkerhet i eget land er langt viktigere enn det at hun fornærmer en minoritet.

Nei, Hadia Tajik – fore­bygging er ikke det beste til­taket mot ungdoms­kriminalitet

Videre opplyser Phillips at Interpol, Europol og CIA sitter på data om hvem det er som begår kriminalitet rundt om i de forskjellige landene i verden.

Tv-verten kan fortelle at 90 prosent av all organisert kriminalitet i Storbritannia ble begått av albanere.

Phillips forteller så at Danmark i perioden 2020–2023 så en økning av ikke-vestlige innvandrere på hele 158 prosent. I den samme perioden økte kriminaliteten i Danmark med 31 prosent.

– Kan det være en sammenheng her? spør Phillips.

Så kommer bomben: I samme periode økte seksuelle forbrytelser med 248 prosent! Nesten ingen av overgriperne var født i Vesten.

For Sverige i perioden 2020–2023 økte ikke-vestlig innvandring med 86 prosent og kriminaliteten med 24 prosent.

– Kan det være en sammenheng her? spør Phillips.

Voldtekter i Sverige i den perioden økte med 359 prosent!

Den tidligere politikeren, som nå har meldt seg inn i Reform UK, sier at man er nødt til å være ærlige med disse tallene også i Storbritannia, da folk som henne selv er i faresonen bare ved å ta T-banen hjem fra jobb.

– Jeg har ikke lyst til å leve i et land som ikke verdsetter min sikkerhet nok til å kunne ta denne diskusjonen, sier Phillips.

Du kan se Alexandra Phillips si dette og intervjue lederen for det irske Frihetspartiet, Hermann Kelly, her:

Ved inngangen til 2023 var om lag 877.200 innvandrere bosatt i Norge. I tillegg bodde 213.800 norskfødte med innvandrerforeldre i landet. Til sammen utgjør disse to gruppene i dag ca. 20 prosent av Norges befolkning, mot 18,5 prosent i 2021.

I løpet av perioden fra 2020 til 2023 har det også vært en økning i anmeldte lovbrudd i Norge. I 2023 ble det anmeldt 328.000 lovbrudd til politiet og påtalemyndigheten, noe som var 7,7 prosent flere enn året før. Hele én av fem kvinner har opplevd å bli voldtatt, og nesten 40 prosent oppgir å ha vært utsatt for alvorlig fysisk vold i en studie utført av NKVTS på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Politiet i Norge oppgir ikke etnisitet på de aller fleste av dem som begår grove voldsforbrytelser i landet.

 

Kjøp «Europas underlige død»!

 

Kjøp Primo Levis «Hvis dette er et menneske» fra Document Forlag!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.