Høyesterett har falt ned på at Trump hadde immunitet for sine handlinger da han var president. Dermed faller mesteparten av spesialetterforsker Jack Smiths tiltale bort. Smith ville tiltale Trump for 6. januar.

Smiths sak vil nå måtte gjennomgå revisjoner og den vil aldri komme opp før valget.

Smith og justisdepartementet vil ha Trump tiltalt for forslaget om at valget i tre av vippestatene skulle sendes tilbake til statene for overprøving i to uker, dvs før innsettelsen 20. januar. Den 6. januar var en halv million samlet i the Ellipse i Washington under mottoet Stop the Steal. Trump ba folk protestere fredelig.

Før Trump var ferdig med talen. begynte inntrengningen i Capitol Hill. Det var en mann ved navn Ray Epps som ledet angrepet. Alt tyder på at han var en føderal agent.

Håndteringen av etterforskningen indikerer også at det var ugler i mosen. Speaker of the House, Nancy Pelosi, avslå Trumps tilbud om 10.000 nasjonalgardister.

Hvis Trump hadde blitt felt hadde det åpnet for at forgjengerne kunne bli stilt for retten. Obama drepte amerikanere med droner uten lov. Biden har sluppet inn millioner uten noen som helst kontroll. Selv George Bush kan tiltales for å ha løyet om Saddams masseødeleggelsesvåpen.

Immuniteten gjelder presidentens offisielle handlinger. Hvis han forgriper seg på en lærling, slik Clinton gjorde, blir han å betrakte som en privatperson.

Høyesterettsjustitiarius Robert Alito førte flertallsdommen i pennen:

Denne saken reiser et spørsmål av varig betydning: Når kan en tidligere president straffeforfølges for offisielle handlinger foretatt under hans presidentskap? Vår nasjon har aldri tidligere hatt behov for et svar. Men når vi i dag skal ta stilling til dette spørsmålet, har vi, i motsetning til de politiske grenene og offentligheten for øvrig, ikke råd til å fokusere utelukkende, eller til og med først og fremst, på nåtidens krav. I en sak som denne kan fokus på «forbigående resultater» få dyptgripende konsekvenser for maktfordelingen og for republikkens fremtid.

Presidenten nyter ingen immunitet for sine uoffisielle handlinger, og ikke alt presidenten gjør er offisielt. Presidenten er ikke hevet over loven. Men Kongressen kan ikke kriminalisere presidentens opptreden i forbindelse med utøvelsen av den utøvende makts ansvarsområder i henhold til Grunnloven. Og systemet med maktfordeling som ble utformet av grunnlovsfedrene, har alltid krevd en handlekraftig og uavhengig utøvende makt. Presidenten
Presidenten kan derfor ikke straffeforfølges for å utøve sine konstitusjonelle kjernebeføyelser, og han har som et minimum rett til presumptiv immunitet mot straffeforfølgelse for alle sine offisielle handlinger. Denne immuniteten gjelder for alle som inntar Det ovale kontor, uavhengig av politisk ståsted, politikk eller parti.

 

Demokratene vil ikke høre snakk om at lovanvendelsen også må gjelde dem.

– Trump tror han er over loven, sier Biden-kampanjen i en uttalelse kort tid etter at høyesterett offentliggjorde sin kjennelse.

Det er andre gang på kort tid at justisdepartementet og Biden taper i høyesterett. Første gang var torsdag da høyesterett kom til at justisdepartementet har misbrukt en lov som har rammet 6. januar-tiltalte. De er dømt til lange fengselsstraffer, men brude vært dømt for enkle lovovertredelser. Til og med den liberale Biden-utnevnte dommeren Kantjie Brown Jackson sluttet seg til denne oppfatningen.

Saken om 6. januar går nå tilbake til laveste rettsinstans.

Også rettssaken mot Trump og hans medarbeidere i Foulton county Georgia, rakner. Der har statsadvokat Fani Willis blitt innviklet i en romantisk affære med aktor. Paret har fått store utbetalinger fra det offentlige som er brukt på romantiske reiser.

Også aktor i denne saken, Nathan Wade, har vært i dagelange møter med den juridiske avdelingen i Det hvite hus.

Bidens lawfare er ved å falle fra hverandre.

Det spørs nå om dommer Juan Merchan tør å dømme Trump til fengsel etter det som har skjedd.

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.