Den norske stat øker satsingen på indoktrinering av skolebarn gjennom Faktisk.no. Staten doblet subsidiene til selskapet fra 2022 til 2023, med skoleprosjektet «Tenk» som skalkeskjul.

Faktisk.no er nå blitt et nærmest statlig foretak, der mer enn 75 prosent av tilskuddene de mottar er skattepenger.

Regnskapsnyheten omtales som en økning i inntektene, noe som kan høres ut som Faktisk.no har tatt grep for å øke omsetningen. Men i realiteten innebærer økningen kun høyere statlige overføringer, uten noen tilsvarende økning i salgsinntektene.

Fakturerte inntekter gikk faktisk litt ned, fra 1,89 mill. kroner i 2022 til 1,80 mill. i 2023.

Posten «andre driftsinntekter», altså driftstilskudd, økte til nær 18,6 millioner kroner i fjor, fra rundt 17,1 mill. i 2022. Av dette utgjorde tilskudd fra Utdanningsdirektoratet 7,3 mill. kroner over statsbudsjettet, mens Kunnskapsdepartementet spyttet inn 3,4 millioner. Begge tildelingene er øremerket «skoleavdelingen Tenk».

Regjeringen gikk første gang inn som finansiell partner i Faktisk i 2020, med 3 mill. kroner. De to neste årene økte summen til 5 mill. kroner årlig, før statsstøtten altså ble doblet til 10,7 millioner kroner i fjor.

Mens Faktisk.no’s salgsinntekter aldri har vært høyere enn 1,89 millioner, har overføringene fra staten, eierne og andre aktører blitt seksdoblet siden selskapet ble startet i 2017, som svar på Donald Trumps valgseier høsten 2016. Første hele regnskapsår var 2018, der annen driftsinntekt endte på nær 6,9 mill. kroner. (Graf: Proff.no/Document)

I tillegg hengte Medietilsynet seg på dette offentlig-private samarbeidet med 1,4 millioner skattekroner. Skattepengefinansierte Oslo Met skjøt inn 340.000 kroner i et forskningsprosjekt om målgruppen som «Tenk» retter seg mot.

Bibliotekvederlagfondet, som også er fullfinansiert av skattekroner fra Kulturdepartementet, delte ut 600.000 kroner til Faktisk.no AS’ arbeid med tjenesten innsyn.no.

Fra før finansierer offentlige midler fra Digitaliseringsdirektoratet og Oslo kommune den svært lignende tjenesten med et like lignende navn, einnsyn.no.

Bibliotekvederlaget er en kulturpolitisk ordning der staten overfører en felles kompensasjon til en sammenslutning av 28 kulturorganisasjoner for utnyttelse av norske bøker og andre åndsverk som lånes ut av de offentlige bibliotekene. Overføringene fra staten fordeles i ulike stipendordninger av organisasjonene selv. Hvilke(n) av organisasjonene som har valgt å gi støtte til Faktisk, er ikke kjent.

Dagbladet, en av eierne bak Faktisk, halverte tilskuddet sitt i fjor, til 500.000 kroner. De andre eierne skyter fremdeles inn en million hver, slik de har gjort årlig siden 2019.

Regner vi med skattepengefinansierte NRK, som er deleier og skyter inn en million årlig, utgjør statlige subsidier rundt 14 mill. av de i alt 18,5 mill. kronene i årlige overføringer.

Teknologiselskapet Metas betaling til Faktisk for «faktasjekking» på Facebook har rast fra henholdsvis kr 228.469 i 2021 og kr 409.864 i 2022 til bare litt over 61.000 kroner i fjor.

Nytt av året er at Google er inne og finansierer selskapet med litt over en halv million kroner. Pengene går til utvikling av innsyn.no.

Lønnskostnadene hos Faktisk.no AS har steget jevnt og trutt fra 3,6 mill. i 2018 til 13,2 i 2o23. Selskapet hadde årsresultat på kr 0.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.