I 1991 pantsatte India store deler av sine gullreserver for å dempe en truende finanskrise. Nu er landet i ferd med å hente det tilbake.

Nasjonal kontroll 

Statsminister Modis økonomiske rådgiver Sanjeev Sanyal, sa fredag at India fra nu av skal oppbevare mesteparten av sitt gull i egne hvelv.

Å flytte hundre tonn gull, nesten en fjerdedel av Indias gullbeholdning, har vært en omfattende logistisk øvelse som krevde spesialfly og måneders planlegning. 

– Mens ingen så på har Reserve Bank of India (RBI) flyttet hundre tonn av sine gullreserver fra Storbritannia og tilbake til India.

For min generasjon var utskipningen i 1990–1991 et nederlag vi aldri vil glemme. At vi nu henter det tilbake har en spesiell betydning: 

Betydelige reserver

India har idag opparbeidet valutareserver nok til å dekke omtrent elleve måneders import. Også gullreservene øker kraftig. 

Pr. 31. mars 2024 var sentralbankens totale gullbeholdning 822,10 tonn, opp med 27,5 tonn siste regnskapsår – fra 794,63 pr. 31. mars 2023. Gullreservene oppbevares i hovedsak i sentralbankens hvelv i Mumbai og i Nagpur.

Nær mislighold av statsgjelden

På 1990-tallet var Indias økonomi i en kritisk forfatning. Valutareservene kunne bare dekke noen få ukers import. I august 1990 foreslo daværende sjef for sentralbanken å flytte 15 prosent av gullreservene utenlands for bruk i en krisesituasjon.

Indias utenlandsgjeld var i mars 1990 på rundt 72 milliarder dollar, mens valutareservene var på 5,8 milliarder dollar. Landet hadde akutt behov for kapital for å unngå mislighold av statsgjelden. I januar året efter forsøkte sentralbanken å styrke valutareservene ved å lease noe av gullet.

Økonomisk liberalisering  

Tyve tonn gull ble sendt til utlandet, men det viste seg ikke å være nok til å avverge krisen. Senere ble 47 tonn gull sendt ut og det innbragte omlag 400 millioner amerikanske dollar.

Efter en økonomisk liberalisering samme år klarte landet å tilbakebetale lånene på pantsatt gull.

 

Document er blitt 20 år – kjøp vårt nye tidsskrift!

 

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.