Gullprisen når nye rekordhøyder, samtidig som Vesten mister sin makt til å bestemme prisen på det edle metallet.

Nylig uttalte Frank Giustra, administrerende direktør i den kanadiske gullgiganten Fiore, til Kitco News at USA ikke lenger kan diktere gullprisen. Dette truer den amerikanske dollarens dominans som verdens reservevaluta.

Giustra advarte om at land vil bli tvunget til å drive «ressursnasjonalisme» og legge beslag på råvarer etter hvert som aksepten for dollaren som internasjonalt betalingsmiddel synker.

Denne utviklingen drives frem av BRICS-landene, med Kina og Russland i spissen. Innenfor BRICS har handel som tidligere foregikk i dollar, blitt erstattet av bilaterale avtaler om handel i landenes egne valutaer. På sikt er det meningen at det skal foregå gullbasert handel innenfor BRICS, mener Giustra.

BRICS Plus, som nå omfatter Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Saudi-Arabia, Egypt, Etiopia, Iran og De forente arabiske emirater, kan stå opp en morgen og si at de skal «støtte sin kollektive nye valuta med gull», påpeker Giustra. Et koordinert trekk mot den amerikanske dollaren kan derimot føre til voldelige resultater, advarer han.

«Ingen ønsker krig, men problemet er at USA står overfor en eksistensiell trussel. Det er et spørsmål om nasjonal sikkerhet», mener Frank Giustra. «Hvis det skjer en plutselig bevegelse i retning av å erstatte den amerikanske dollaren, det vil si at BRICS annonserer en ny valuta [støttet av] gull, tror jeg USA vil reagere ganske voldsomt».

Handelsbankens råvareanalytiker Christian Kopfer bekrefter overfor den svenske næringslivsavisen Dagens Industri at Kina nå styrer råvareprisene i stadig større grad. «Gullprisene skiller seg ut. Men Kina har en veldig stor innflytelse på verdens råvarepriser».

Den kinesiske sentralbanken har hamstret gull i 17 måneder på rad. Kinesiske småinvestorer følger etter og kjøper også gull.

«Gullprisen er på rekordhøye nivåer og etterspørselen etter børsnoterte fond den siste uka har vært på nesten 600 millioner dollar. Etterspørselen på det kinesiske fastlandet bør fortsette da investorer forsøker å diversifisere investeringene med råvarer og utenlandske børsnoterte fond», uttaler analytiker Rebecca Sin til Bloomberg.

Hittil i år har gullprisen steget med over 13 prosent. Flere lands sentralbanker bunkrer opp gull for å sikre seg mot inflasjon og urolige tider.

Så hvorfor har Norges Bank i praksis solgt unna den norske gullbeholdningen?

E24 skriver at i 2004 valgte Norges Bank å selge unna siste rest av de norske gullreservene, mens prisen var relativt lav. Kjell Magne Bondevik (KrF) var Norges statsminister på dette tidspunktet.

Dermed ble 33,5 tonn gullbarrer solgt for 447,4 millioner dollar. Det tilsvarte da rundt 3,1 milliarder norske kroner. Unntaket var syv gullbarrer til utstillingsformål, i tillegg til 3,5 tonn mynter som var med på «gulltransporten» til England ved krigsutbruddet i 1940.

Bakgrunnen var at gull historisk hadde gitt lav avkastning og kun utgjorde en drøy prosent av Norges internasjonale reserver. Beholdningen bidro derfor «i liten grad» til å spre risiko, ble det hevdet.

Riksbanken i Sverige tenker annerledes. Ved utgangen av 2023 eide den 125,7 tonn gull, med en beregnet markedsverdi på 83,9 milliarder svenske kroner. Gullet utgjør ca. 14 prosent at landets internasjonale reserver, viser tall fra World Gold Council.

De svenske gullreservene stammer i stor grad fra den gangen Riksbanken var forpliktet til å løse inn sedler og mynter i gull. Samtidig fremhever den at beholdningen «bidrar til å motvirke svingninger i den samlede verdien av gull- og valutareserven».

Årsaken er at gull normalt ikke følger samme mønster som verdien av utenlandsk valuta. Dermed bidrar det også til at den samlede verdien av landets gull- og valutareserver blir mer stabil, er argumentet.

Enn så lenge har ikke Norges Bank tenkt å øke investeringene i gull. «Det foreligger ingen planer om dette», svarer pressesjef Bård Ove Melberg i en e-post til E24. Inntektene fra gullsalget i 2004 ble reinvestert i bankens valutareserver samme år, opplyser han.

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.