Krisen i det kinesiske eiendomsmarkedet når stadig nye høyder. Hundretusentalls boligkjøpere misligholder sine boliglån, og de gjeldstyngede boliggigantene sliter med finansieringen. Boblen er nær ved å sprekke.

Et kinesisk boligkrasj på toppen av en allerede presset verdensøkonomi kan gi dramatiske konsekvenser. De kinesiske boliggigantene er hardt presset. Den største leilighetsutvikleren, Country Garden Holdings, la nylig fram tall som viste et tap på 96 prosent i første halvår, melder nyhetsbyrået Bloomberg.

Den andre giganten innenfor fast eiendom, selskapet Evergrande, har i flere år vært i finansiell krise etter å ha misligholdt sine låne- og obligasjonsinnbetalinger. Selskapet har en gjeld på over 300 milliarder dollar og er angivelig midt i en større reorganiseringsprosess. Men selskapet klarte ikke å legge fram sin foreløpige plan i juni som lovet, skriver CNN.

Utbyggerne er ikke de eneste i eiendomsmarkedet som sliter med stor gjeldstyngde. Ettersom flere av de store entreprenørene ikke klarer å betjene sin gjeld, har flere byggeprosjekter stanset opp. Dette har i sin tur fått flere hundre tusen boligkjøpere til å stanse nedbetalingen av lånet sitt.

– Når boligselskapene ikke kan betale dem som bygger og deres underleverandører, så blir byggeprosjektene satt på vent. Men den enkelte boligkjøper er stadig bundet til å betale ned på gjelden sin, sier Per Hammarlund i storbanken SEB.

Annerledes

Det kinesiske markedet for fast eiendom skiller seg noe fra resten av verden. Ofte kjøpes boliger som spekulasjonsobjekter, og ferdigstillingen finansieres av delinnbetalinger fra den enkelte boligkjøper. Denne modellen har vært praktisert i Kina i over 30 år. Den bidro tidligere til stabil strøm av midler til entreprenørene og lav gjeldsmengde, ifølge Gunnar Påhlson som er forvalter i Carnegie Fondenes Asia-avdeling.

– Så lenge man lyktes med å øke salget hvert eneste år, har virksomheten blitt finansiert av en stabil strøm av innbetalinger til kassen fra de mange som kjøper leilighet, sier Påhlson.

Men dette har endret seg. Gigantene ekspanderer og trenger finansiering gjennom banklån og selskapsobligasjoner. Delinnbetalinger fra boligkjøperne er ikke nok. Dette har ført til at utbyggernes gjeldsforpliktelser har skutt i været.

I 2020 kom det nye retningslinjer fra regjeringen i Beijing. Målet var å kutte gjeldstyngden i næringslivet og husholdningene ved å begrense bankenes utlån til boligutbyggere med lav rangering. Men dette førte til at gigantene ble enda mer avhengige av lån i kredittmarkedet.

Korte lån

-Forretningsmodellen har bygd på finansiering gjennom obligasjonsmarkedet med korte lån på ett til to år. Dette har ført til at selskapene ikke klarer å betale tilbake lånene når de forfaller. Dette i sin tur fører til at de må oppta nye lån som er blitt enda dyrere på grunn av usikkerheten som rår i markedet, sier Påhlson.

For å avverge et boligkrasj har myndighetene i Kina nå oppfordret bankene til å øke sine utlån. Dette skal sikre at boligprosjekter som allerede er solgt, blir ferdigstilt. Det skal også hindre at det oppstår sosial uro i befolkningen.

Men det er en vanskelig balansegang for myndighetene i Beijing.

– Man vil ikke stimulere sektoren altfor mye når den allerede har vokst seg så enorm. Regjeringen forsøker gradvis og kontrollert å slippe luften ut av eiendomsboblen. Men strammer myndighetene for mye inn, er det en reell fare for en nedbremsingseffekt som kan ramme hele økonomien, sier Hammarlund i SEB.

Skulle det likevel utvikle seg til et boligkrasj, kan den kinesiske økonomien oppleve en krymping av betydelig omfang, i verste fall på 5 til 10 prosent, spår Hammarlund. Når bygg- og eiendomsmarkedet i Kina utgjør rundt en tredel av landets bruttonasjonalprodukt (BNP), kan svekket vekst også skape negative ringvirkninger i land som eksporterer til Kina.

Fall i råvarepriser

– Råvareprisene vil høyst sannsynlig falle drastisk dersom markedet for fast eiendom kollapser i Kina. Det vil kunne ramme land som Sør-Afrika og Brasil som forsyner den kinesiske bygg -og anleggssektoren med råvarer og innsatsvarer, sier Hammarlund.

Samtidig har de stadige nedstengningene som følge av at covid-19 dukker opp her og der i Kina, gått hardt utover økonomien og eksporten. En kollaps i boligmarkedet på toppen vil forverre situasjonen ytterligere og påvirke verdensøkonomien på en negativ måte.

-Konsekvensene kan bli merkbare for en verdensøkonomi som allerede er på vei mot en lavkonjunktur, sier Gunnar Påhlson.

Husk å støtte Document også i sommer:

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp «Sammenstøt mellom sivilisasjoner?» her!

Kjøp Sir Roger Scrutons bok “Svindlere, svermere og sjarlataner” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.