Kina har flere bydeler og hele byer med kjempe­messige bolig­komplekser der det nesten ikke bor folk, som her i Evergrande splendor city, en forstad til Kunming i Yunnan-provinsen. Stillbilde: Buildr / YouTube.

Kinas eiendoms­gigant Ever­grande står overfor en økonomisk katastrofe med en gjeld svarende til svimlende 3600 milliarder norske kroner. Selskapet, som hoved­sakelig opererer innen eiendoms­utvikling, befinner seg i en finansiell hengemyr som truer med å forårsake rystelser i hele landets økonomi.

Heldigvis for Oljefondet, som solgte seg ut av Evergrande-aksjene sine i 2019 og 2020 med minimale tap, virker det som om de har unnsluppet en potensiell krise. Til tross for dette har Oljefondet økt sine investeringer i Kina det siste året, og økte sin samlede portefølje­verdi i kinesiske selskaper til 340 milliarder kroner, selv om Shanghai Composite-indeksen falt med 3,7 prosent i fjor.

Men hva betyr Evergrandes sammenbrudd for både Kina og Vesten? Den kinesiske økonomien har opplevd en periode med eksplosiv vekst i lang tid, og nå ser det ut til at den står overfor et alvorlig tilbakeslag. Det er rapportert om et overskudd av tomme, nybygde leiligheter i urbane områder, noe som peker mot over­investering og et ubalansert eiendoms­marked.

I flere år har Vesten outsourcet produksjon til Kina, noe som har ført til en boom i byggingen av nye boliger for de mange migrant­arbeiderne som har flyttet til byene på jakt etter arbeid. Nå har imidlertid vestlige land begynt å revaluere avhengigheten av Kinas dominerende rolle i produksjonen. Samtidig har bolig­prisene skutt i været, og folk har hatt vanskelig for å betale for boligene sine.

Resultatet er et landskap fylt med spøkelses­byer, hvor område etter område er preget av ubebodde nybygg og en eiendoms­boble som ser ut til å ha sprukket. Evergrandes kollaps kan vise seg å være start­skuddet for en dypt­gripende krise i Kinas økonomi, og dens innvirkning kan føles langt utenfor landets grenser.

Kinas økonomiske boble truer med å sprekke

Den kinesiske økonomi­boblen, som har vært tuftet på massive låneopptak for å finansiere byggingen av spøkelses­byer, står nå på randen av kollaps. Det som engang var en imponerende økning i Kinas brutto­nasjonal­produkt (BNP) med en vekstrate på 7-9 % årlig, har vist seg å være en luftig vekst basert på stadig større låneopptak og en voksende eiendoms­boble.

Det som gjør situasjonen enda mer kritisk, er at det ikke bare er kinesiske långivere som står i fare for å tape på denne krisen. Store inter­nasjonale selskaper har begynt å flytte sin produksjon bort fra Kina, noe som ytterligere forverrer den allerede vanskelige situasjonen. Dette resulterer i at landsbygdens befolkning, som tidligere har søkt arbeid i byene, nå risikerer å miste jobbene sine og bli tvunget til å flytte tilbake til landsbygda.

Den overfloden av nybygg som en gang ble ansett som en indikator på økonomisk vekst, har nå snudd seg mot Kina. Det er ikke lenger behov for de tusenvis av tomme leilig­hetene, fabrikk­lokalene og kontor­bygningene som har blitt reist i løpet av de siste årene. Dette etterlater spørsmålet om hvem som vil kjøpe eller overta disse eiendommene, og det er en reell fare for at verdier bare vil forsvinne, med tap for både aksjonærer, långivere og boligeiere.

I tillegg til de økonomiske utfordringene, må vi også ta hensyn til det demografiske problemet som Kina står overfor. Etter år med ettbarns­politikk har landet nå en aldrende befolkning og en nedad­gående trend i antall konsumenter i kjøpesterk alder. Dette vil ytterligere forsterke presset på Kinas økonomi og bidra til å svekke landets kjøpekraft ytterligere.

Alt i alt står Kina overfor en kompleks og vanskelig økonomisk situasjon, med en rekke utfordringer som må løses for å unngå en fullskala økonomisk krise.

Evergrandes kollaps: En varslet katastrofe for Kinas økonomi

Når den kinesiske giganten Evergrande står på kanten av konkurs, står det klart at mange investorer og långivere står overfor betydelige tap. Den potensielle effekten av Evergrandes kollaps har skapt frykt for en farlig deflasjons­prosess, hvor økonomien mister kontrollen og konsekvensene kan være katastrofale.

Det er ikke bare Evergrande og dets investorer som vil lide. Konkursen vil ha en betydelig innvirkning på eiendomsprisene i Kina generelt. Med nye leiligheter tilgjengelige til en brøkdel av prisen gjennom konkurssalg, vil det oppstå en nedadgående spiral i boligprisene. Dette vil etterlate mange kinesiske familier med enten urealistisk høye husleier eller boliglån som langt overstiger verdien av deres eiendom.

Kinas ensidige politiske system har lenge kunnet skryte av økonomisk oppblomstring og økt leve­standard for befolkningen. Men nå står landet overfor en skjebne­svanger vending, og konsekvensene kan være ødeleggende. Mange kinesiske borgere, som har satset på eiendoms­markedet i håp om store utleie­inntekter, ser nå sine investeringer smuldre bort. Konkurs­bølgen vil ikke bare ramme eiendoms­markedet, men også andre sektorer, og føre til personlige tragedier for mange.

Det er imidlertid muligheter for en løsning på problemet. Myndighetene kan gripe inn ved å kjøpe opp spøkelses­byene til konkurs­salg og deretter rive de nybygde husene. Dette vil bidra til å opprett­holde eiendoms­verdiene, men det reiser spørsmål om hvorvidt Kina har råd til en slik strategi i dagens økonomiske klima.

Noen hevder at Evergrandes kollaps kan fungere som en avlednings­manøver for Kina i forhold til problemer med Taiwan. Historien har vist oss at krig kan være et nyttig verktøy for å samle nasjonen mot en felles fiende når staten står overfor utfordringer. Hva president Xi Jinping gjør nå, vil ha stor betydning for hans popularitet og stabiliteten i landet. Med potensialet for folkelig opprør, kan konsekvensene av Evergrandes kollaps bli svært alvorlige. Og hva om Evergrande bare er begynnelsen på en større økonomisk krise? Spørsmålene er mange, men svarene kan være avgjørende for Kinas fremtidige kurs.

 

Kjøp boken av Alf R. Jacobsen! Kjøp eboken her.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.