Nytt

Vesten har vært altfor godtroende overfor Kina. Landet benytter både valutakurs og utenlandske bedrifter til egen fordel, og blokkerer adgang til eget marked. Det er ikke blitt den vinn-vinn-situasjon man så for seg, sier forskeren Christian Anton Smedshaug til NRK.

 

Før produserte vestlige selskaper billig i Kina, nå er landet i ferd med å ta over hele prosessen selv. – Vi har vært naive, mener forskeren Christian Anton Smedshaug. Kina har gått fra å være en fattig jordbruksnasjon til en mektig industrikjempe. I løpet av bare tre tiår har landet vokst til å bli verdens nest største økonomi. Forfatter Kristian Anton Smedshaug er kritisk til Vestens politikk mot Kina. – For Kina har denne overgangen vært ekstremt vellykket, men for resten av verden har det ikke blitt den vinn-vinn-situasjonen mange kanskje så for seg, sier forskeren Christian Anton Smedshaug til NRK.no. Smedshaug har i flere år jobbet med internasjonal handel i Landbruks- og matdepartementet. Han ga i fjor ut boka «Gjeld», som tar for seg Kinas vekst og den pågående økonomiske krisen i Vesten.

Etter Smedshaugs mening har den vestlige verden selv lagt grunnlaget for landets stadig mer dominerende rolle i verdensøkonomien. – Vestens handelspolitikk har vært naiv. Opp gjennom årene har vi systematisk gitt fra oss vår egen teknologi. – Før produserte utenlandske selskaper billig i Kina, men nå er kineserene i ferd med å overta hele prosessen selv, sier han. Han mener Kinas vekst nå går på bekostning av industrien og velferden i vår del av verden. Smedshaug mener Kina i mange år har fått lov til å diktere sine egne økonomiske spilleregler. Som eksempler nevner han manipulering av valuta for å styrke egen eksportindustri, og strenge begrensninger som har stengt utenlandske selskaper ute fra det kinesiske hjemmemarkedet. – Sammen med enorme utenlandske investeringer, har dette lagt grunnlaget for den veksten vi nå ser, sier han.

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8329751