Det å få flere til å bruke sykkelen oftere vil også gjøre det lettere å innfri åtte andre av de totalt 17 målene for en bærekraftig utvikling – de såkalte bærekraftsmålene, mener FN.

For å få verdens land til å tilrettelegge for mer sykling, har FNs generalforsamling derfor innstiftet Verdens sykkeldag, som markeres den 3. juni.

– Økt sykling bidrar til et mer bærekraftig samfunn på mange måter, samstemmer Eline Oftedal, generalsekretær i Syklistforeningen, til Dagsavisen.

Det er mange gode grunner til å ønske denne utviklingen velkommen, ifølge FN, som slår fast at «sykkelen er et enkelt, rimelig, pålitelig og miljøvennlig transportmiddel».

Sara Bondø er fungerende direktør for Barns rettigheter i UNICEF Norge. Hun sier følgende:

– For å nå klimamålene og ivareta barns rettigheter, er det essensielt å redusere klimagassutslippene. Ved å bytte ut bilen med sykkelen bidrar vi til lavere utslipp.

Yara stemmer mot klimaforslag om utslippskutt – miljøorganisasjoner raser

Hun får støtte av Forum for utvikling og miljø (ForUM) omfatter rundt 60 norske organisasjoner som jobber for en demokratisk og fredelig verden.

– ForUM jobber med alle bærekraftsmålene, og vi stiller oss bak FNs vurderinger om hvordan sykling kan gjøre verden til et bedre sted, sier Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær i ForUM.

– Sykling er et miljø- og klimavennlig alternativ, eller kan bli det for de fleste, fortsetter hun.

– Vi vet at i mange land kan sykling være det som avgjør om småbønder når fram til markeder med varene sine eller får deltatt i å styrke matsikkerheten.

Også Klimaetaten i Oslo kommune mener at mer sykling vil gjøre verden til et bedre sted å bo og leve i.

– Ja, denne påstanden er vi i stor grad enig i. Vi legger til grunn at økt sykling erstatter bilkjøring, spesielt kjøring med fossilbil, sier Aurora Stenmark, klimarådgiver i Klimaetaten.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.