Bomber blir stadig vanligere i Sverige, og i fjor var et rekordår med 149 sprengninger. Dette påvirker måten de svenske nødetatene jobber på, melder SVT.

«Vi er vant til at ting kan brenne. Men bygninger som sprenges i lufta, der vi ikke vet om det er skadde eller innesperrede i ruinene, er en utfordring for oss». Det innrømmer Jonas Holmgren, assisterende redningsleder i Östra Götaland.

«Det påvirker oss veldig mye. Det er en ny type hendelse som vi må forholde oss til. Og hvor vi må starte en reise for å lære mer».

Men i tillegg til at det kriminelle miljøet gjennomfører ulike angrep med eksplosiver, påvirker den alvorlige sikkerhetssituasjonen også nødetatenes arbeid.

«Vi går nå inn i en stor omstillingsfase for den svenske nødetaten, som handler om å kunne operere under forhøyet beredskap», forteller Holmgren.

Antallet eksplosjoner i Sverige har økt fram til 2023. Majoriteten av eksplosjonene i 2023, 70 prosent, var også rettet mot private hjem, sammenlignet med 2019, da de utgjorde 40 prosent.

Kriminelle bruker i økende grad eksplosiver for å true og skade. Derfor har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, fått flere regjeringsoppdrag for å kartlegge og jobbe mot ulovlige sprengninger.

Sverige: Bomber koster store summer for samfunnet og uskyldige ofre

Ukrainsk flyktning fikk dør sprengt av bombe: «Jeg trodde krigen var kommet til Sverige»

«Vi er i ferd med å opprette et nasjonalt register over tillatelser for eksplosiver», uttaler Suzanne Noreklint, leder for sprengstofforvaltningen i MSB, til SVT.

Hvilke utfordringer er det?

«Utfordringen er viljen til å begå disse forbrytelsene. Både våpen og eksplosiver, og hvis det ikke finnes eksplosiver, hva gjør de da? Det er det eskalerte samfunnsbildet som er det vanskelige», svarer hun.

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.