www.asgeraamund.dk

En stor del av den danske befolkningen er nok skeptisk til medienes og politikernes forkynnelse om den nært forestående klimakatastrofen forårsaket av menneskeskapte CO2-utslipp. Den grønne omstillingen krever ublu investeringer i stygge vindmølleparker over hele det vakre danske landskapet, og der det ikke er stygge vindmøller, finner vi stygge solcellefelt. Klimaprofetene forteller oss daglig at CO2 er skurken som vi må kontrollere og mestre hvis vi vil unngå å stå i kokende vann opp til armhulene om noen år. Hvis vi reduserer CO2-utslippene, blir det kjøligere. Øker vi det, blir det livstruende varmt.

Nå har Dansk Folkeparti innsett at en stor del av velgerne sannsynligvis ikke kjøper disse skrekkhistoriene. Det er bare ikke noe man snakker om hvis man vil beholde kone, jobb og venner. Du er ikke en klimafornekter. Kanskje i ditt stille sinn, men det er noe du holder for deg selv hvis du vil unngå sosial utstøtelse. Nå har Dansk Folkeparti uten å se seg tilbake kunngjort at den vedtatte klimapolitikken er ren ideologi som er hinsides all fornuft. De vil ikke støtte en karbonavgift som gjør storfekjøtt dyrere, flytter landbruksproduksjon til utlandet og får bedrifter til å legge ned. DF ser klimapolitikken som en trakassering av velgerne og en gift for familier som blir unødig stresset og økonomisk belastet.

Medienes sinne og fordømmelse lot ikke vente på seg. DF ble umiddelbart beskyldt for populisme og for å svikte samfunnets viktigste sak. Men stemningen blant velgerne er i ferd med å endre seg. Ved folketingsvalget i 2022 erklærte et flertall av de unge velgerne at klimakampen var den viktigste saken for dem, men i det nylig avholdte skolevalget ville de unge tenåringene ikke høre mer tullprat om klimaet og var mer opptatt av sine framtidsutsikter på arbeidsmarkedet. Fornuftige og reflekterte borgere innser at når klimaet i milliarder av år har vært styrt av solens samspill med jorden, kosmisk stråling, skydannelse og strømningsendringer i luft og hav, er det vanskelig å akseptere at CO2 plutselig skal være avgjørende for liv og død på kloden.

Hvis CO2 var skurken, burde den globale oppvarmingen ha startet på slutten av 1800-tallet, da industrialiseringen begynte. Men den globale temperaturstigningen startet egentlig ikke før rundt 1975, da vi fikk færre skyer og mer sol. På dette tidspunktet var vi i ferd med å vinne kampen mot svoveldioksidforurensningen (SO2) som skyldes forbrenning av fyringsolje, kull og diesel. SO2-aerosoler påvirker skydannelsen. Skyer reflekterer sollyset direkte tilbake til verdensrommet, noe som reduserer oppvarmingen av jorden. Mer SO2 betyr flere skyer. Mindre SO2 betyr færre skyer og dermed mer varme. I perioden fra 1970 til 2014 ble de danske SO2-utslippene redusert til nesten null. Da sluttet også temperaturen i Danmark å stige og har holdt seg på samme nivå som i 2014. Disse fakta preller imidlertid av på danske medier og politikere, som verken vil høre om den dokumenterte SO2-effekten eller solens og den kosmiske strålingens avgjørende betydning for klimautviklingen. Til tross for at disse faktaene er solid vitenskapelig dokumentert av anerkjente klimaforskere, ikke minst av vår egen Henrik Svensmark.

Det er nok også et stort antall fornuftige danske velgere som ikke stoler på klimaprofetenes nyeste oppfinnelse, som er høsting og lagring av CO2. Teknologien er ennå ikke utviklet for industriell bruk, og den vil bli ekstremt dyr for skattebetalerne, men klimafolket tror at CO2-lagring vil gjøre oss «karbonnøytrale» innen 2050. Storbritannia planlegger å investere 300 milliarder pund i karbonfangstanlegg som skal fange 48 millioner tonn CO2 per år, noe som tilsvarer en sølle promille av de globale utslippene. Med andre ord null effekt i det globale regnskapet. Anlegget skal selvsagt drives av vindturbiner som skal generere 14 gigawatt, noe som krever et gigantisk område fylt med vindturbiner som produserer strøm når vinden blåser. De årlige driftskostnadene for dette ineffektive prosjektet er anslått til over 150 milliarder pund, som må suges ut av den kriserammede britiske økonomien. Vi kan forvente å høre om lignende planer snart fra danske politikere og ledende medier, som vi alle vet ikke kjenner noen grenser for realiseringen av den «grønne omstillingen».

Fornuftige danske borgere med begge beina på jorden vender ryggen til den hysteriske fordømmelsen av CO2, som ikke er en giftig gass, men snarere forutsetningen for all plantevekst og alt liv på jorden. Dansk Folkeparti har innsett dette, og flere partier vil følge etter. Da vil de bli stemplet som klimafornektere og populister av rasende medier og ministre. Spørsmålet gjenstår: Er du populist fordi du liker dieselbilen din, hamburgeren din og den sunne fornuften din? Eller er populisten i virkeligheten den politikeren og journalisten som har gått på en falsk skremselskampanje om verdens snarlige undergang, og som kynisk har trukket skrekkhistorien ned over ørene på en uvitende befolkning?

Mye tyder på at danskene er i ferd med å innse at vi bør satse alt på å skape et rent miljø til lands, til vanns og i luften og la klimaet passe seg selv, slik det alltid har gjort. Da er Danmark tilbake på rett spor.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.