Regjeringen i Peru undertegnet i helgen et høyesterettsdekret som definerer transseksualitet som en psykisk lidelse.

Dette er en del av en oppdatering av landets grunnleggende helseforsikringsplan (PEAS), noe som har vakt harme i LHBTQS+-miljøet.

Selv om definisjonen, ifølge den peruanske regjeringen, har til hensikt å gi personer som identifiserer seg som transkjønnede eller med andre kjønnsidentiteter tilgang til helseforsikring, har dekretet blitt møtt med voldsomme reaksjoner fra lokale LHBTQ+-aktivister og -politiker, skriver Breitbart News.

Transkjønnede var tidligere ansett som folk med mentale problemer, men LHBTQ-aktivistene kjempet fram at de skulle anses som helt friske. Samtidig krever de at andre folk finansierer unødvendige operasjoner, rent helsemessig, for enorme beløp som kan koste opp mot 20 millioner per såkalt friske mennesker.

I det kontroversielle dekretet heter det at etter en gjennomgang av diagnosene i Verdens helseorganisasjons (WHO) 10. internasjonale sykdomsklassifikasjon (ICD-10), som er inkludert i landets PEAS-helseprogram, ble det funnet at «syv (07) ICD-10-diagnoser» knyttet til psykiske problemer var utelatt, og at disse, ifølge dekretet, «bør innlemmes» i landets helseplaner under hensyntagen til Perus lover om psykisk helse.

Dekretet definerer transeksualisme, «dobbeltrolletransvestisme», kjønnsidentitetsforstyrrelse hos barn, «andre kjønnsidentitetsforstyrrelser» og «kjønnsidentitetsforstyrrelse, uspesifisert» som psykiske helseproblemer i samsvar med definisjonene i WHOs ICD-10-manual.

Regjeringen i Peru undertegnet i helgen et høyesterettsdekret som definerer transseksualitet som en psykisk lidelse som en del av en oppdatering av landets grunnleggende helseforsikringsplan (PEAS), noe som har vakt harme i LHBTQIAP2S+-miljøet. (slang på alle bokstavene som Breitbart nevner her)

Aktivister reagerer selvsagt, og får støtte også politisk.

Dekretet definerer transeksualisme, «dobbeltrolletransvestisme», kjønnsdysfori hos barn, «andre kjønnsiforstyrrelser» og «kjønnsidentitetsforstyrrelse, uspesifisert» som psykiske helseproblemer i samsvar med definisjonene i WHOs ICD-10-manual.

«Vi kan ikke tillate at den går baklengs, nedvurderer og krenker retten til likestilling og ikke-diskriminering, samt retten til helse og andre rettigheter for LHBTI-personer i Peru», sier parlamentarikeren Flor Pablo Medina Medinas melding.

Medina var utdanningsminister i Peru fra 2019 til 2020, og representerer Partido Morado, som ifølge Wikipedia klarer å være et sentristisk, progressivt og liberalt parti samtidig.

75-80 prosent av barna som er utsatt for kjønnsdysfori (ubehag med eget kjønn), lider også av annen psykiatrisk problematikk. Det kan være autisme, som er svært utbredt blant barn som lider av kjønnsdysfori.

Det kan også være seksuell forvirring: Selv om 80-90 prosent av de barna som lider av kjønnsdysfori aksepterer sin egen kropp etter puberteten, er et stort antall av disse (rundt 80 prosent) homoseksuelle eller lesbiske.

Document er blitt 20 år – kjøp vårt nye tidsskrift!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.