Politiet er ved Hersleb skole på Tøyen i Oslo, hvor en person er skutt den 23. mars 2024. Foto: Lise Åserud / NTB.

Opprettholdelse av lov og orden hører til blant de meste grunn­leggende oppgaver for myndig­het­ene i ethvert land. Investering i politi­korps­et bure være en opplagt prioritert oppgave for et land med en styrtrik stat og med kraftig økning i alvorlig volds­kriminalitet som årlig bringer oss nærmere katastrofale «svenske tilstander». Politiet advarer stedvis om kraftig under­bemanning, og i landets hovedstad trygler byrådet om økte ressurser til politiet for å motvirke en alarmerende kriminalitets­utvikling.

Heldigvis har vi mange flotte unge mennesker her i landet som er villige til å påta seg den stadig mer risikable jobben det er å bekjempe den voksende volds­kriminalitet­en. I tillit til at staten vil tilby dem en jobb, går de inn i et treårig utdannelses­program på politi­høyskole som gir dem den påkrevede kompetansen til å utføre en tjeneste som staten både er avhengig av og samtidig eneste arbeids­giver for.

Hva møter så disse tjeneste­villige unge når de vel har fullført sin utdannelse, skal betjene sin studie­gjeld, skal etablere seg med bolig og for­håpentlig­vis også familie (som politikerne også hevder de ønsker)?

Jo, intet mindre enn et komplett svik fra landets øverste politikere med justis­minister­en i spissen og finans­minister og stats­minister hakk i hæl.

Justis­departement­ets budsjetter skal holdes for enhver pris, og når behandling av asyl­søknader fra ukrainere skal presses inn, må politifolk presses ut, slik justis­minister­en, uten å rødme, forklarte på NRKs Debatten i høst. TV2 rapporterer at av nær 400 nyutdannede politifolk fra 2023-kullet hadde kun fire fast stilling, og halvparten av kullet stod helt uten arbeid. Også for 2022-kullet er det vanskelig. På toppen av dette ut­eksamineres ytterligere 400 politifolk til sommeren.

Faller ikke nyutdannede politifolk godt innenfor kategorien «vanlige folk»?

Samtidig utsettes altså vi som bor her i landet for en stadig mer utrygg hverdag, ikke minst i storbyenes utsatte områder. Ettersom slike utsatte områder typisk også har lave boligpriser, er det rimelig å hevde at de som bor der helt klart er «vanlige folk».

Mehl, Vedum og Støre, var det «vanlige folks tur» dere sa?

Det fremstår faktisk som en meget dårlig spøk.

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.