Foto: Cornelius Poppe / NTB

Sirkuset rundt tidligere helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) fortsetter. Den skandaliserte politikeren påklager nå vedtaket om å annullere master­oppgaven hennes, som langt på vei bestod av plagiat, til Felles klagenemnd.

Kjerkol har i denne runden overlatt kommunikasjonen mot offentligheten til sin advokat Marianne Klausen, melder NTB.

Etter Klausens oppfatning var vurderingen som ikke oppdaget det massive plagiatet, «forsvarlig»:

– Sensorene foretok en forsvarlig vurdering i 2021 og har ikke gått utenfor de rettslige rammene de har som fagpersoner, skriver Kjerkols advokat.

– Sensurvedtaket de fattet, er derfor gyldig, og masteroppgaven skulle ikke vært annullert, skriver hun videre.

Advokaten går formalistisk til verks i forsøket på å forsvare Kjerkols sak:

Et sentralt element i klagesaken er å få avklart om et universitet kan annullere en masteroppgave uten at det har kommet nye opplysninger i saken. Om loven tolkes slik, vil universiteter kunne ombestemme seg og gå mot tidligere sensors faglige vurderinger, fortsetter Klausen.

Hun konstruerer i den forbindelse et argument om en presedens som kan få urettferdige konsekvenser:

– Det gir dem en omgjøringsadgang ingen andre forvaltningsorgan har. Dette vil også innebære et rettssikkerhetsproblem for alle som har mottatt en sensur på universitets- og høyskolenivå, skriver hun.

Kjerkols advokats bebreidelser går i flere retninger, bare ikke mot klienten:

Hun skriver at det er forståelig at saken har fått stor oppmerksomhet i mediene.

– Det har likevel vært en belastning for mine klienter at Nord universitet ikke har ivaretatt deres grunnleggende rettigheter ved at taushetsbelagt informasjon har blitt gjort kjent i offentligheten. Dette har også bidratt til at saken har blitt fremstilt unyansert i mediene, skriver hun.

I løpet av sakens gang har også graden av plagiat i masteroppgaven blitt nyansert. En tidlig plagiatkontroll tydet på at 19 prosent av teksten var kopiert, mens den siste viste 43 prosent.

 

Document er blitt 20 år – kjøp vårt nye tidsskrift!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.