Større oppmerksomhet om gutter og menns likestillingsutfordringer vil styrke likestillingspolitikken, slår Mannsutvalget fast i sin utredning.

– Mannsrollen i dag er en annen enn det den én gang var, sa kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) da hun presenterte rapporten onsdag.

– Vi må slutte å snakke om menn som en homogen gruppe. Menn er forskjellige, og det finnes betydelige ulikheter innad blant menn. Mannsutvalgets arbeid er viktig for å bidra til en mer opplyst og nyansert debatt om mannsrollen, og dette er en rapport som jeg vet har med seg disse perspektivene, sa hun videre. (NTB)

Hvem i all verden har ansett menn som en homogen gruppe, bortsett fra mannshatende feminister?

Det foreslås blant annet å innføre individuelle rettigheter til foreldrepenger, fleksibel skolestart, nedsette et mannshelseutvalg og gjøre helsetjenester mer tilgjengelige for gutter og menn. Men hvem finansierer disse kostbare tiltakene? Skattebetalere, selvsagt. Dermed er det menn som i størst grad for regningen.

– Finnes det egentlig penger til dette her?

– Ja og nei. Jeg har ikke penger til å gjennomføre det i dag, men det handler om å prioritere ting. Og vi har jo ikke blitt et av verdens mest likestilte land ved ikke å bruke ressurser på det, sier Jaffery.

Unge menns meninger og kvinnehat truer demokratiet

Vil fjerne «fellesdelen» av permisjonen

Mannsutvalget vil erstatte dagens ordning med tredeling der en andel av permisjonen er «felles», og der betalt pappaperm er avhengig av at mor går ut i en godkjent aktivitet.

– Deler av fars rettigheter er fortsatt betinget av mors aktivitet. Menn har i praksis ikke de samme mulighetene til å ta ut permisjon som kvinner, skriver utvalget i rapporten.

Frihet til at familiene kan velge selv er selvsagt uhørt i et sosialdemokrati. Personlig ser jeg ingen grunn til at menn skal ha pappapermisjon, for vi har absolutt ingenting å tilby et spebarn, som kun trenger omsorg (det kan vi menn bidra med) og brystmelk (her sliter vi).

Det er også foreslått å gi rett til to uker betalt fødselspermisjon for far eller medmor. «Medmor» må selvsagt nevnes i den LGBTQ-galskapen vi lever i.

Vil likestille likestillingspolitikken

Utvalget fokuserer på menns utfordringer i det norske samfunnet, noe som fortjener ros.

I 2015–2019 var 97 prosent av alle som døde i arbeidsulykker, menn. Nær halvparten av de spurte mennene oppga i 2022 at de var blitt utsatt for alvorlig fysisk vold i voksen alder. Menn utgjør 93,5 prosent av innsatte i norske fengsler. Mer enn to tredeler av dem som valgte å ta sitt eget liv i 2022, var menn.

Mannsutvalget foreslår derfor en mer likestilt likestillingspolitikk.

– Mannsutvalget mener likestillingens neste steg bør være å inkludere gutter og menns utfordringer i større grad enn i dag, skriver de i utredningen.

Hvordan skal man få dette til i et feminisert samfunn, hvor de fleste lærere er kvinner og universiteter gir ekstra poeng til de som er født som kvinner, eller de guttene som er sleipe nok til å bare erklære at de er «kvinner», noe norske kjønnslover gir dem retten til?

Så kommer det noen velkjente uttrykk som «kjønnsnøytral formålsbestemmelse», og et mål om å bedre kvinners og minoriteters stilling.

De ønsker også mer forskning på en rekke områder, blant annet menns rolle i familien, kjønns- og klasseforskjeller innen barnløshet og menns helse.

– Men loven er jo ikke kjønnsnøytral, man skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet, legning og så videre, sier utvalgsleder Claus Moxnes Jervell til NTB.

Like muligheter? Dét låter litt gammeldags. I dag praktiseres like resultater. Likhet for loven er avskaffet for vanlige, hvite, heteroseksuelle menn. Alle såkalte undertrykte grupper beskyttes av § 185. Bare ikke norske menn. Når kommer menns likestilte rett til å kreve abort? Personlig er jeg ikke i den målgruppen, men hva betyr egentlig likestilling hvis kvinner rammes?

– Har en egenverdi

Utenforskapet gutter og menn opplever anslås til å koste 73 milliarder kroner hvert år. Man må forstå at også gutter og menn har en egenverdi, mener Mannsutvalget. Det er virkelig trist å leve i en tidsalder hvor noe så åpenbart må fremheves.

– Utover den økonomiske gevinsten ved å forhindre utenforskap, vil Mannsutvalget understreke at likestilling har en egenverdi. Et mer likestilt samfunn, hvor også gutter og menns likestillingsutfordringer blir omfattet av likestillingspolitikken, vil være et mer rettferdig samfunn, skriver de.

Det er noen gode forslag her, som at man blant annet innføre mer lekbasert læring i barnehagen, fleksibel skolestart istedenfor dagens faste seks år, og mer praktisk undervisning. Dette passer gutter, som ofte er avhengig av å bevege seg, og ikke liker å sitte ved en pult hele dagen.

I tillegg ønsker de rett til læreplass. Hvorfor skal man ha en rett til læreplass, hvis bedrifter ikke har behov for lærlinger, eller du har prestert elendig på skolen? Feminismen og equity ligger hele tiden under overflaten.

Det foreslås et mannshelseutvalg og et nasjonalt screeningprogram for prostatakreft, som tross alt er langt mer utbredt enn brystkreft. Dette er bra forslag.

Videre vil de ha flere tiltak for å senke terskelen for at menn skal oppsøke helsetjenester.

Med andre ord: De vil at menn skal oppsøke lege oftere, og bli mer som kvinner. Vil Mannsutvalget at vi skal sykemelde oss oftere også, for likestillingens skyld?

Det var daværende kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) som satte ned utvalget i august 2022. Da hadde det gått 31 år siden det såkalte mannsrolleutvalget ved Jens Stoltenberg la fram sin sluttrapport. Onsdag mottok Trettebergstuens etterfølger Lubna Jaffery (Ap) rapporten.

To sosialdemokrater, hvor den ene sto for forbud mot konverteringsterapi og hyllest av transaktivister. Heldigvis var det noen få skikkelige menn i Mannsutvalget, som ser ut til å ha vunnet frem i små drypp.

Men patriarkatet er trolig enda mer forhatt om fem år enn i dag.

Kjøp Totalitarismens psykologi her! Kjøp eboken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.