Tiltalen er basert på en tolkning av Sarbanes-Oxley-loven fra 2002, som ble vedtatt etter den finansielle Enron-skandalen. Loven er brukt mot minst 315 siktede og Donald Trump, som risikerer opptil 20 års fengsel hvis han blir dømt for dette.

Høyesteretts ni dommere diskuterte i går en sak som kan få konsekvenser for 350 tiltalte etter 6. januar, inkludert Donald Trump.

Joseph Fischer, en tidligere politimann fra Pennsylvania, hadde anket til høyesterett for å få tiltalen om at han hindret en offentlig prosess  – obstructing an official proceeding.

Denne tiltalen er basert på en tolkning av Sarbanes-Oxley-loven fra 2002, som ble vedtatt etter Enron-skandalen. New York Post skriver om saken.

Sarbanes-Oxley Act fra 2002 er en lov som den amerikanske kongressen vedtok 30. juli 2002 for å beskytte investorer mot uredelig finansiell rapportering fra selskaper. Loven, også kjent som SOX Act of 2002, innebar strenge reformer av eksisterende forskrifter for verdipapirer og nye, strenge straffer for lovbrytere.

Advokat Jeffrey Green, som representerte Fischer, argumenterte for at tiltalen bare burde gjelde de som hadde tuklet med offisielle papirer eller andre gjenstander mens de stormet Kongressen, og at justisdepartementet hadde gått for langt ved å anvende SOX-loven på hans klient.

Fischers argumentasjon så ut til å overbevise fire av domstolens seks konservative dommere – Clarence Thomas, Samuel Alito, John Roberts og Neil Gorsuch – mens de liberale Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan og Sonia Sotomayor så ut til å lene seg mot regjeringen.

SOX Act er brukt mot minst 315 siktede etter 6. januar og den samme anklagen er blitt fremsatt av spesialetterforsker Jack Smith mot Trump, som risikerer opptil 20 års fengsel hvis han blir dømt for dette.

Høyesterettsdommer Gorsuch spurte rådgivende advokat, Elizabeth Prelogar, som argumenterte på vegne av regjeringen:

– Ville en demonstrasjon som forstyrrer en rettssak eller tilgangen til en føderal domstol kvalifiseres [for 20 års fengsel]? Ville en dissident i dagens publikum være kvalifisert, eller i forbindelse med State of the Union-talen?

– Would a sit-in that disrupts a trial, or access to a federal courthouse, qualify? Would a heckler in today’s audience qualify, or at the State of the Union address?

Dommer Neil Gorsuch spurte hvordan loven ville gjelde for en person som Squad-medlem Jamaal Bowman, uten å nevne representantenes navn. Bowman utløste en brannalarm for å stoppe en avstemning i Kongressen. Bygningen ble deretter evakuert:

Would pulling a fire alarm before a vote qualify? added Gorsuch, referring to the case against “Squad” member Rep. Jamaal Bowman (D-NY) last fall.

Alito stilte samme spørsmål som Gorsuch, og spurte Prelogar:

– Vi har hatt en rekke protester i rettssalen. La oss si at det forsinker forhandlingene i fem minutter. Vil det være en overtredelse?

– Alito mirrored Gorsuch with his questioning, asking Prelogar: – We’ve had a number of protests in the courtroom. Let’s say it delays proceeding for five minutes. … Would that be a violation?

Fischer, som ble arrestert i februar 2021 og tiltalt måneden etter, er også anklaget for blant annet ordensforstyrrelse og angrep på en politibetjent.

Kilde: U.S. Justice Department. Joseph Fischer og en uidentifisert «opprører» 6. januar.

«

Aktoratet hevder at den tidligere politimannen gikk til fysisk angrep på politiet under opptøyene. Fischers advokater hevdet at deres klient først gikk inn i bygningen etter at Kongressen hadde trukket seg tilbake, og at han bare var der inne i en kort periode.

Advokat Green sa i retten at myndighetene i fremtiden vil kunne misbruke en bredere tolkning av loven:

– Folk kommer til å bekymre seg for hva slags protester de deltar i, selv om de er fredelige, fordi myndighetene har dette våpenet , advarte han.

– People are going to worry about the kinds of protests they engage in, even if they’re peaceful, because the government has this weapon, he warned.

Forsvarsadvokater mener at hvis Høyesterett går imot myndighetene, vil den føderale domstolen i DC måtte revurdere hundrevis av dommer og nedjustere hundrevis av straffer.

Høyesteretts avgjørelse i Fischer v. United States er ventet innen utgangen av juni.

Neste uke skal høyesterettsdommerne høre argumentene i en sak der Trump hevder at han har presidentens immunitet mot rettsforfølgelse i saken om valgfusk som Smith har anlagt.

Kjøp «Europas underlige død» her.

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.