Flere kandidater fra Labour er utilpass med at det britiske flagget figurerer så prominent i valgmaterialet. De tror at velgerne fra nye velgergrupper forbinder det med ytre høyre. Det melder GB News.

A group of MPs have called on Keir Starmer to reject union flag election flyers amid concerns it may alienate ethnic minority voters.

The Labour leader is facing discontent from some of his MPs over the dominant use of the flag in election campaign material as some associate it with far right.

En gruppe parlamentsmedlemmer har oppfordret Keir Starmer til å avvise valgplakater med unionsflagget fordi de er bekymret for at det kan støte fra seg velgere fra etniske minoriteter.

Labour-lederen har møtt misnøye fra noen av sine parlamentsmedlemmer på grunn av den dominerende bruken av flagget i valgkampmateriellet, ettersom noen assosierer det med ytre høyre.

Aktivistene på venstresiden har selv skapt noen assosiasjoner rundt nasjonale symboler som de later som er objektive og derfor kan vise til. Hvorfor skulle et parti bøye seg for at noen ikke liker britiske symboler?

One MP said: «We are all really proud of our country but this can be a complex issue for some communities and we have to navigate that more carefully.

«For a lot of communities we are talking about colours that are associated with the National Front or another far-right group.

«Using the flag might be great for trying to reach those ‘hero voters’ but why can’t we have segmented branding.

Another MP added: «I can see how it would work in some places but it’s definitely detrimental in university towns, and in heavily BAME seats. They just look like union jacks really, with a bit of red on the side. There’s not even a Labour rose. You don’t need to prove your patriotism by wrapping yourself in the union jack.»

En av parlamentsmedlemmene sa: «Vi er alle veldig stolte av landet vårt, men dette kan være et komplekst tema for noen grupper, og vi må være mer forsiktige.

«For mange grupper er det snakk om farger som forbindes med National Front eller andre høyreekstreme grupper.

Å bruke flagget kan være bra for å nå disse «heltevelgerne», men hvorfor kan vi ikke ha segmentert merkevarebygging?

Et annet parlamentsmedlem legger til: «Jeg skjønner at det kan fungere noen steder, men det er definitivt skadelig i universitetsbyer og i områder med mange BAME-velgere. De ser egentlig bare ut som fagforeningsklubber, med litt rødt på siden. Det er ikke engang en Labour-rose. Du trenger ikke å bevise patriotismen din ved å pakke deg inn i Union Jack.»

I Norge er den samme utvikling i gang i forhold til norske symboler som flagget.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.