Sakset/Fra hofta

Mange har sett frem til den dagen hvor Jeremy Corbyn endelig takket for seg som leder av Labour. Under hans ledelse og sterke kommunistiske påvirkning ble partiet trukket langt til venstre og de sterke undertonene av antisemittisme kunne ikke lenger skjules. Corbyn gjorde partiet uspiselig for mange av sine egne velgere. Hans manglende standpunkt i Brexit og ellers utydelige politikk nådde ikke frem hverken til den tradisjonelle arbeiderklassen eller til London-eliten som lenge har hatt kontroll på partiet. Under Corbyns ledelse valgte Labour-velgere å stemme konservativt.

Nyvalgte Sir Keir Starmer hadde minimalt med konkurranse under valgperioden for ny leder. De andre kandidatene var enten for ukjente eller de hadde allerede brukt opp tabbekvoten overfor velgerne. Mange av dem var også støttespillere for Corbyn og ville derfor ikke kunne føre partiet ut av hengemyra og omgjøre det til et valgbart alternativ til de konservative.

Keir Starmer ser ut til å ha forstått hvor stort det antisemittiske problemer er blitt for Labour. På vegne av partiet beklaget han det overfor det jødiske samfunnet.

 «Anti-Semtisim has been a stain on our party. I have seen the grief that it has brought to so many Jewish communities.

«On behalf of the Labour Party, I am sorry.»

Det vil ta tid å luke ut antisemittismen i partiet. Venstresiden har generelt et negativ syn på Israel og jøder og dette er blitt forsterket av at mange lokale Labour-politikere er muslimer som heller ikke liker jøder. Det samme kan sies om mange muslimske velgere som partiet har blitt avhengig av ettersom de har inntatt de tidligere tradisjonelle Labour-byene i nord og ofte utgjør et flertall.

Keir Starmer sier at han vil «luke ut giften med røttene» og at han vil bedømme sin suksess basert på om jødene returnerer til Labour.

Labour har tapt de fire siste valgene. Det er for tiden vanskelig å være opposisjonspolitiker. Alle regjeringer sliter med å holde økonomien og befolkningen på beina. Starmer sier at han ikke vil være i opposisjon for opposisjonens skyld og vil ikke score politiske poeng eller kreve umulige tiltak.

Sir Keir says Labour will «engage constructively» with Downing Street, «not opposition for opposition’s sake, not scoring party political points or making impossible demands, but with the courage to support when that is the right thing to do».

Keir Starmer vil re-nasjonalisere store deler av viktige samfunnsfunksjoner som post, jernbane, energi, vann og stanse outsourcing av helsevesenet, lokale myndigheter og det juridiske systemet. Dette er tiltak som vil kunne tiltrekke mange velgere som opplever at togbillettene er rådyre, postkontorer som legges ned og at energi- og vannregningene øker kontinuerlig. Han vil også fjerne studieavgiften som er på over 100.000 kroner i året.

Kan hende vil de konservative også ha tenkt i liknende baner under denne krisen nå som folk forstår hvilke funksjoner i samfunnet som man er helt avhengige av.

BBC

Kjøp Klanen her!