Den Ukraina-pakken som har blitt vedtatt i Senatet binder opp neste president til å la pengestrømmen løpe helt til september 2025. Hvis det blir Trump risikerer han riksrett hvis han rører pengene.

Det er senator fra Ohio, J.D. Vance som avslørte betingelsen som er lagt inn i bevilgningen. Krigen skal gå på skinner, i det minste finansieringen.

On Monday morning, Trump-supporting Senator J.D. Vance (R-OH) posted a stunning report on X. According to Senator Vance, the Senate funding package includes language that makes it impossible for President Trump to terminate the Ukraine War funding into his second term.

The language was inserted into the aid package with President Trump in mind. These dirty RINOs and Democrats voted on a bill that will send endless billions to Ukraine no matter how dire the situation is on the ground.

“Buried in the bill’s text is an impeachment time bomb for the next Trump presidency if he tries to stop funding the war in Ukraine. We must vote against this disastrous bill,” Sen. Vance wrote.

And 17 Republican RINOs supported this package!

Mandag morgen la Trump-støttende senator J.D. Vance (R-OH) ut en sjokkerende rapport på X. I følge senator Vance inkluderer finansieringspakken fra Senatet språk som gjør det umulig for president Trump å avslutte finansieringen av Ukraina-krigen inn i sin andre periode .

Språket ble satt inn i hjelpepakken med president Trump i tankene. Disse korrupte RINOene og demokratene stemte over et lovforslag som vil sende uendelige milliarder til Ukraina uansett hvor alvorlig situasjonen er på bakken.

«Begravd i lovforslagets tekst er en tidsinnstilt riksrettsbombe for det neste Trump-presidentskapet hvis han prøver å stoppe finansieringen av krigen i Ukraina. Vi må stemme mot dette katastrofale lovforslaget, skrev senator Vance.

Og 17 republikanske RINO-er støttet denne pakken!

Mitch McConnell and Senate RINOs Help Pass Ukraine Funding Package that Includes Language for Automatic Impeachment if Trump Terminates Funding for Ukraine War!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.