Kultur og likestillingsminister Lubna Jaffery. Foto: Jan Langhaug / NTB / POOL

Regjeringen gir 20,9 millioner kroner til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer, opplyser Kultur- og likestillingsdepartementet.

– I vår tid er det ekstra viktig å støtte tiltak som skal bekjempe polarisering og hets i samfunnet, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i en pressemelding.

NTB melder om saken.

Hele 51 mottakere har fått støtte til ulike prosjekter. Det er en blanding av lokale og nasjonale initiativer og aktiviteter, som har fått tildelt midler.

Midlene skal brukes for å forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn gjennom økt kunnskap og kompetanse i befolkningen, heter det.

– Jeg er glad for at det er så mange gode initiativer rundt om i landet som skal fremme antirasisme, mangfold og dialog, sier Jaffery videre.

Bufdir administrerer tilskuddsordningen for Kultur- og likestillingsdepartementet.

Sakene man hopper bukk over

Mange opplever at den mest truende og merkbare hetsen som i disse tider finner sted i Norge,  er  de voldsomme angrepene på alle og enhver som i offentlighet tør å ytre politisk «ukorrekte» synspunkter for eksempel knyttet til klimasaken, og i senere tid Israel-Gaza-konflikten.

Det medfører betydelige mengder hets og personangrep å stille kritiske spørsmål i offentligheten til dagens klimadoktriner, eller gi sin støtte til Israel i landets kamp mot islamistisk terror.

På listen over tiltak/organisasjoner som er tildelt midler, finner man likevel ingen som er spesifikt opptatt av nettopp disse to sistnevnte og svært aktuelle spørsmålene.

Listen omfatter derimot i stor grad organisasjoner som er opptatt av å ivareta islam, muslimer og diverse politisk venstrevridde saker.

 

Støtt Document:

Gode bøker fra Document! Bestill i dag:

Kjøp «Europas underlige død» her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.