– Rasisme og hatefulle ytringer er et stort samfunnsproblem som vi må motarbeide. Mange organisasjoner gjør en kjempeinnsats på dette området, og i regjeringen vil vi støtte opp om det gode arbeidet som gjøres, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i en pressemelding.

Blant de totalt 28 prosjektene som har fått støtte, er Norsk Folkehjelp, som får 400.000 kroner til etableringen av Diskrimineringshjelpen, og Meglingsbenken i Bergen. Norges Fotballforbund har også fått 300.000 kroner til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer i norsk fotball.

Støtteordningen forvaltes av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet på oppdrag fra Kulturdepartementet. Ordningen er et ledd i regjeringens handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.