Ungarns statsminister Viktor Orban. Foto: AP Photo/Denes Erdos

Sveriges Nato-søknad står ikke på vårplanene Ungarns regjering har sendt over til nasjonalforsamlingen. Lite tyder på noen snarlig godkjennelse.

Sverige mangler fortsatt godkjennelse både fra Ungarn og Tyrkia for å kunne bli medlem i Nato.

Men det ser ut til å gå trått. Nå kommer det nok en dårlig nyhet angående fremdriften i Ungarn.

NTB melder om saken.

Flere ungarske medier skriver om regjeringens dagsorden fram mot sommeren. Den inneholder rundt 20 lovforslag regjeringen planlegger å sende over til de folkevalgte.

Sveriges innmelding i Nato er ikke nevnt i disse planene. En slik behandling er nødvendig for en godkjenning, så det ser i utgangspunktet ikke ut til at Ungarn har noen planer om å få dette på plass.

Saken kan imidlertid komme inn til behandling i nasjonalforsamlingen på kortere varsel.

Det kan spekuleres i om Ungarn ønsker å fortsette en utpressingstaktikk overfor Nato, der man likevel kan si seg villig til å ta inn saken, dersom bare prisen er høy nok.

Ungarn og Tyrkia er de eneste medlemslandene som ikke har sagt ja til svensk medlemskap i alliansen.

Fremdriften er uklar også i Tyrkia, der nasjonalforsamlingen åpner tirsdag.

Mange vil mene at disse to landene bedriver misbruk av vetoretten/kravet til enstemmighet i Nato.

Denne retten er innført for å beskytte hvert enkelt land mot fellesvedtak som på urimelig vis vil gå utover et enkelt medlemsland.

Det er vanskelig å se at svensk Nato-medlemskap er et spørsmål som griper spesifikt inn i verken Ungarn eller Tyrkias interesser. Mange har spekulert i hva slags motiver Ungarn og Tyrkia kan ha for å bedrive et slikt spill.

Den som gleder seg mest over det som foregår, er Russland.

I Nato øker sannsynligheten for er det vil tas grep mot to til dels perifere medlemsland som så åpenbart stikker kjepper i hjulene for en erklært målsetning for alliansen.

Sverige søkte om medlemskap sammen med Finland i 2022. Sistnevnte sluttet seg formelt til alliansen i april i fjor.

Sverige har allerede kommet langt i å utvikle det militære samarbeidet med Nato på en rekke områder, og har i tillegg inngått bilaterale forsvarsavtaler med enkeltland i Nato.

Så i praksis er landet på god vei til å bli medlem, men det formelle gjenstår fortsatt.

Les også: 

Ingen endelig Nato-avklaring for Sverige før årsskiftet

Kjøp billetter til lesermøte med Mikael Jalving!

Støtt Document:

Gode bøker fra Document! Bestill i dag:

Kjøp «Europas underlige død» her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.