Ingen endelig Nato-avklaring for Sverige før årsskiftet

Sverige ser ut til å nærme seg Nato-godkjenning fra Tyrkia, men nå har Tyrkias nasjonalforsamling har tatt ferie og kommer ikke til å behandle saken før etter nyttår.