Foto: Det hvite hus / Wikimedia.

Den kinesiske diktator Xi Jinping, som bestyrer verdens mest effektive politistat, holder millioner i KZ-leirer og henretter folk for et godt ord, har vært i San Francisco, hvor han fikk en stormende mottagelse av USAs rikeste kapitalister. Her kunne han utveksle varme håndtrykk med Tim Cook fra Apple, Larry Fink fra Blackrock, Stanley Deal fra Boeing og andre fornemme plutokrater.

Men vent! Er det ikke en uoverstigelig kløft og dyp interessekonflikt mellom verdens ledende kommunistiske land og verdens ledende kapitalister? Var det ikke marxistenes erklærte mål å avskaffe kapitalismen og nasjonalisere de rikes eiendom?

Jo, sånn var det en gang, men nå er både kommunistene og kapitalistene blitt klokere, og de har innsett at det er mer fordelaktig å inngå en arbeidsdeling enn å slåss.

Det nymotens opplegget innebærer at Kina garanterer billig arbeidskraft og sikrer de utenlandske kapitalistenes profitt hvis de flytter amerikansk produksjon og amerikanske arbeidsplasser til Midtens rike, mens storkapitalen lover å holde Kina-vennlige politikere ved makten i Washington.

Her har vi den dype grunnen til plutokratenes innbitte hat mot Donald Trump, som de med rette mistenker for å foretrekke USA fremfor Kina. Kapitalen har ikke noe fedreland, men flyter dit hvor profitten er størst og avkastningen garanteres, og denne garantien kan kommunistene levere.

Med andre ord opplever vi nå en kjærlig symbiose mellom kapitalismen og kommunismen.

Under sitt amerikanske triumftog lyktes Xi med å få den omtåkete amerikanske presidenten med på en avtale om å få ned bruken av fossile brensler. I USA blir resultatet en ytterligere utarming av arbeiderklassen, mens Kina som vanlig vil blåse en lang marsj i avtalen. Samtidig kan kineserne glede seg over at USA har gjort seg enda mer avhengig av Kina, som leverer de fleste råstoffene og komponentene til «det grønne skiftet».

Av en eller annen grunn vegrer den amerikanske regjeringer seg for å bli kalt kommunistisk, men nøyer seg med å føre kommunistisk politikk.

 

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.