I helgen var det to hendelser der det israelske flagget ble utstyrt med hakekors i stedet for davidsstjerne. I det ene tilfelle lå flagget på bakken og ble spyttet og tråkket på. Politiet vil ikke etterforske dette som mulig hatkriminalitet.

Politiet sier at de ikke har  «tilstrekkelige holdepunkter for å tolke det som en hatmelding rettet mot jøder», skriver Vårt Land.

Politiet skiller mellom staten Israel og jøder.

– Det som kan være straffbart, er hatefulle ytringer mot en beskyttet gruppe, som jøder er. Staten Israel nyter derimot ikke et slikt vern. Det avgjørende er at man må kunne fastslå uten tvil at dette bare kan forstås som en hatefull ytring rettet mot jøder som religiøs gruppe, og det finnes ikke tilstrekkelige holdepunkter for det her, sier Spurkland til Vårt Land. <<8ntb9I det samme ytringsklimaet blir det vurdert og innført forbud mot brenning av Koranen. Koranen er en entitet og en gjenstand, på lik linje med «staten Israel».  I tillegg er Israel jødenes land, det eneste hvor jøder kan søke tilflukt.

Politiets argumentasjon virker søkt, gitt en situasjon med oppblussing av antisemittiske angrep.

Politiet kommer også med en annen oppsiktsvekkdende opplysning:

Det er ikke straffbart i seg selv å vise fram hakekors.

Nå har pressen, politikere og politiet i årevis bannlyst hakekors fra det offentlige rom. Her får vi høre at det ikke er forbudt, heller ikke når det brukes til å skjende flagget til staten som er hjemmet til de overlevende fra Holocaust.

Politiets vurdering er i begge tilfeller uforståelig og helt ufølsom overfor jøder.

Fredag ble det delt en video i sosiale medier der demonstranter i Oslo trampet på et israelsk flagg der davidsstjernen var byttet ut med et hakekors. Mange av demonstrantene bar palestinske flagg.

Søndag formiddag hang det et tilsvarende flagg fra en silo på Økern i Oslo. Begge flagg ble beslaglagt av politiet.

Styreleder Ronen Bahar i Det Mosaiske Trossamfund uttalte til NRK søndag at det var opplagt at saken måtte etterforskes. Politiadvokat og forsker Kari Spurkland er uenig. (NTB)

I det klimaet som nå hersker i det offentlige rom virker politiadvokatens uttalelser som bensin på bålet.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

 
Kjøp Primo Levis «Hvis dette er et menneske» fra Document Forlag her.

 

Kjøp «Det ufattelige var sant» av Walter Laqueur fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.