Kevin McCarthy fortjente å bli avsatt som Speaker of the House, skriver Cheryl K. Chumley i en kommentar i Washington Times. Han nektet å se på demokratene som de politiske fiendene de er – og glemte sine konservative røtter og sine konservative velgere.

Kevin McCarthy har beskyldt demokratene og Nancy Pelosi for at han ble avsatt som Speaker of the House. Pelosi hadde lovet å støtte ham hvis det ble fremsatt et forslag om å fjerne McCarthy, noe hun ikke gjorde.

Akkurat der er grunnen til at McCarthy ble avsatt som Speaker of the House, skriver Cheryl K. Chumley i en kommentar i Washington Times, og derfor med rette fortjente å bli kastet ut. Han nektet å se på demokratene som de politiske fiendene de er.

– And that right there is the reason McCarthy was ousted — and rightly deserves to be ousted. He refused to see Democrats as the political enemies they are.

En valgt leder i det republikanske partiet i huset bør ALDRI gjøre hemmelige avtaler på bakrommet med demokrater. Det er en viktig grunn til at The Tea Party (tepartiet) ble til, skriver Chumley:

– An elected leader in the Republican Party in the House should not be making quiet, backroom, secret dealings with Democrats, no way, no how, in no shape or form. That’s a key reason the tea party came into being:

Republikanere som later som de er konservative

Daværende speaker John Boehner gjorde avtaler med demokratene i det stille for å heve gjeldstaket og drev Amerika dypere og dypere inn i en økonomisk krise, mens han latet som han fortsatt var en konservativ som brydde seg om ting som å sette grenser på regjeringen (hvor mye staten kan låne).

– Then-Speaker John Boehner kept cutting quiet deals with Democrats to raise the debt ceiling, raise the debt ceiling, raise the debt ceiling — driving America deeper and deeper into a financial hole all the while pretending to still be a conservative who cared about such things as limits on government.

Republikanere som glemmer sine konservative røtter og sine konservative velgere inngår avtaler med demokrater som bare tjener de politiske klassene. Det er et svik for velgere over hele Amerika.

Chumley mener det er virkelig grunnen til at Donald Trump ble fremtredende i 2015 og kjørte et politisk løp som få trodde han kunne vinne. Få, bortsett fra de mange rettighetsløse Tea Party-typene i nasjonen som nok en gang så på da republikanerne gjorde avtaler med demokratene – som for eksempel grensekontroll. Det var ikke avtaler, men heller kamper, de konservative ønsket fra sine politiske ledere:

– Deal-making with Democrats only serves the political classes.

– It’s why, truly, Donald Trump rose to prominence in 2015 and ran a political race few thought he could win — few, save for the many, many disenfranchised tea party types of the nation who once again were watching as Republicans cut deals with Democrats on, say, border control — can you say Gang of Eight? — at a time, again, when it wasn’t deals, but rather fights, the conservatives wanted from their political leaders.

McCarthy beskyldte demokratene for at han ble fjernet som speaker og hevdet at de burde ha støttet at han forblir i topprollen av institusjonelle årsaker, skrev NBC News.

McCarthy sa at han hadde en diskusjon med tidligere speaker Nancy Pelosi, da han prøvde å karre til seg nok stemmer til å bli valgt til speaker. McCarthy hevdet at Pelosi lovet å støtte ham hvis han møtte utfordringer:

– McCarthy blamed Democrats for his ouster as speaker — arguing that they should have supported his remaining in the top role for institutional reasons, NBC News wrote.

– McCarthy said he had a discussion with former speaker Nancy Pelosi, D-Calif., in the days he was trying to wrangle enough votes to get elected speaker. McCarthy claimed that Pelosi promised to support him if he faced a challenge.

McCarthys fatale feil var denne: Han valgte demokratene

Der ligger feilen, skriver Chumley:

– Konservative bryr seg lite om institusjonen når institusjonen ikke jobber for dem.

– McCarthy glemte velgerne sine; han glemte de konservative. Han regnet med at han bare ville gjøre en rask avtale med demokratene og alle ville holde seg rolige på Capitol Hill. Representant Matt Gaetz fra Florida hadde andre planer. Når skal republikanerne lære?

– There’s the flaw. Conservative voters care little for the institution when the institution isn’t working for them.

– McCarthy forgot his voters; he forgot the conservatives. He figured he’d just do a quick deal with Democrats and all would stay calm on Capitol Hill. Rep. Matt Gaetz of Florida had other plans. When will Republicans learn?

Demokrater er ikke GOPs venner, skriver Chumley videre. Demokrater prioriterer seier etter seier og vil alltid sette politikk foran prinsipp. De klapper seg selv på skulderen når de har vunnet selv om de måtte rive ned fundamenter og lover og orden for å oppnå seirene. For demokrater rettferdiggjør målet alltid midlene.

– McCarthys fatale feil var denne: Han valgte demokratene.

– Democrats are not the GOP’s friends. Democrats will always put politics before principle — will always set wins as the priority and pat themselves on the back for winning even if they had to tear down foundations and laws and order to achieve the wins. For Democrats, the end always justifies the means.

– McCarthy’s fatal flaw was this: He chose Democrats.

America first

Chumley skriver til slutt at det burde være en lærepenge for republikanerne som fortsatt sitter i vervet. De burde slutte å inngå avtaler med demokratene og forplikte seg til å kjempe for ekte konservative prinsipper: begrenset regjering, lavere skatt, et budsjett som tar for seg løpende underskudd – Amerika først:

– It’s a good lesson for those Republicans still standing in office to quit the dealmaking with Dems and commit to fighting for true conservative principles: limited government, lower taxation, a budget that addresses runaway deficits — America first.

Pelosi Evicted: McCarthy Reportedly Taking Office Space After Ouster Vote.

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.