Loven ble brutt da SMK ikke journalførte e-poster med Sindre Finnes i årene 2013 til 2021.

Riksarkivar Inga Bolstad sier til VG at Erna Solberg (H) er ansvarlig, da hun også ledet SMK i disse årene. Bolstad sier SMK ikke opptrådte etterrettelig mens Solberg var statsminister.

– Vi var forundret da disse opplysningene kom frem i forrige uke og SMK selv bekrefter at de ikke har journalført dokumenter riktig. De forklarte den gangen at det var gode rutiner for arkivering og journalføring, sier Bolstad, som legger til:

– Skal vi kunne ha ordentlig tillit til forvaltningen, må dokumenter arkiveres og journalføres korrekt. Om man ikke arkiverer og journalfører, så får man ikke tillit.

Hun får støtte av jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo, som sier at Solberg hadde både politisk og parlamentarisk ansvar for lovbruddene i perioden hun var statsminister.

– Erna Solberg hadde både et politisk og parlamentarisk ansvar for det som skjedde ved SMK da hun var statsminister. Det betyr at hun er ansvarlig for de enkelte lovbruddene, sier Graver.

Måling: Flertall i det norske folk ønsker at Erna Solberg trekker seg

Ansvaret Solberg hadde for å påse at embetsverket fulgte loven, fremgår av både Grunnlovenregjeringsinstruksen fra 1909 og nyere retningslinjer.

Det omfatter også e-poster VG senere har fått innsyn i som viser at Finnes drev lobbyvirksomhet direkte mot SMK om en storsatsing arbeidsgiveren hans ønsket at staten skulle betale for.

Solberg selv avviser det hele som en «feil».

– Når feil skjer, må vi alltid lære av det. Jeg tror også saker som denne, og den negative oppmerksomheten det fører med seg, fungerer veldig som en vekker og gjør at man vil være ekstra obs og oppmerksom i neste runde, sier hun.

Riksarkivaren mener at dette helt klart svekker tilliten til både SMK og andre.

– Omfanget er slik at offentligheten kan stille spørsmål ved hva som har skjedd og at det kan gå ut over tilliten til SMK. Det vil jo også kunne gjelde alle offentlige institusjoner i samme situasjon, avslutter Bolstad.

 

 

Kjøp bøker fra Document!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.