NTB

Kirkepolitiker Arve Juritzen mener oppslutningen i årets kirkevalg er «spikeren i kista» for dagens kirkevalgordning. Oppslutningen var på kun 8,99 prosent.

Over tre millioner medlemmer hadde stemmerett ved kirkevalget, men bare 272.603 personer benyttet seg av den.

Ifølge Dagen koster årets kirkevalg kirken 70,8 millioner kroner, som blant annet går til å lønne valgfunksjonærer, utgifter knyttet til kommunikasjon og støtte til listekandidater. Det betyr at hver stemme hadde en prislapp på 260 kroner ved årets kirkevalg, skriver avisen.

Arve Juritzen, som er kandidat til Oslo bispedømmeråd, mener man ikke kan bruke 70 millioner på et valg som har 9 prosent oppslutning.

– Det sier seg selv at en kirke som trenger penger til å ruste opp gudstjenester og bygninger, kan ikke holde på sånn, sier Juritzen.

– Men aller viktigst er det at dagens valgordning ikke fungerer og svekkes. Dette bør være spikeren i kista for denne valgordningen. Nå bygde vi den også ut med kirkepolitiske partier, som skulle gi en større oppslutning, men så viser valgresultatet at de ikke fungerer, sier Juritzen.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.