Statsminister Justin Trudeau la skylden på USAs høyreside og Canadas konservative kristne for at mange av landets muslimer er imot kjønnsideologi i skolene. Vi har sett den samme retorikken blant venstresiden i USA, noe som har vekket harme blant mange i det muslimske samfunnet.

Hannah Grossman i Fox News skriver om saken.

I forrige uke samlet hundrevis av demonstranter seg utenfor Baitun Nur-moskeen i Calgary for å protestere mot kjønnsideologi på skolene og ropte «La barna våre være i fred!».

Frustrasjonen nådde et kokepunkt etter at et lydopptak dukket opp av en lærer fra Edmonton Public Schools som skjelte ut muslimske elever for å ha skulket skolen for å unngå pride-begivenheter.

En muslim ba Trudeau, som var til stede under protesten, om å være så snill å beskytte deres kultur, deres tro; synden han gjør mot dem:

– A Muslim individual explained to Trudeau where the community was coming from, according to the video. «I ask you, Mr. Prime Minister, please protect our culture, our belief, the sin that you are doing to them.»

Trudeau svarte at det var forferdelig mye feilinformasjon og desinformasjon der ute blant folk på sosiale medier, spesielt drevet av at den amerikanske høyresiden sprer mye usannheter om hva som faktisk er i læreplanen:

– He responded, «First of all, there is an awful lot of misinformation and disinformation out there [from] people on social media, particularly fueled by the American right-wing, are spreading a lot of untruths about what is actually… in the curriculum.»

Trudeau fortsatte med å hevde at høyreorienterte krefter skadet åpenheten og respekten i det kanadiske samfunnet som støtter og forsvarer det muslimske samfunnet mer enn noen andre.

Han hevdet at læreplanene inneholder ikke aggressiv undervisning eller konvertering av barn til å bli LHBT. Det er noe som blir brukt som våpen av folk på ytre høyre, de som konsekvent har vært imot muslimske rettigheter:

«If you look at the various curriculums…, there is not… aggressive teaching or conversion of kids into being LGBT. That is something that is being weaponized by people… of the far right who have consistently stood against Muslim rights,» he said.

Trudeau viste så sin forakt for konservative kristne og sa at at den religiøse høyresiden i Canada – den kristne høyresiden – bruker de samme sterke meninger om LHBT – den frykten – til å skape splid mellom en regjering som alltid vil forsvare deres [muslimers] rettigheter:

«But they are weaponizing the issue of LGBT, which is something that, yes, Islam has strong opinions on. The same way that the religious right in Canada, the Christian right, has strong opinions against as well. They are using those fears to drive a wedge between a government that will always stand up for all your rights.»

Vi har sett den samme retorikken på venstresiden i USA, der høyresiden blir beskyldt for å rekruttere muslimer til å være imot kjønnsideologi i skolene.

Grossman skriver at Michelle Goldberg, som er spaltist i The New York Times, kalte alliansen mellom kristne og muslimer strange new political bedfellows – en merkelig ny politisk allianse – og fortsatte med å liste opp høyresidens angivelige fobi for muslimer.

MSNBC har minst to ganger de siste ukene hevdet at høyresiden rekrutterte muslimer. Jen Psaki, tidligere pressesekretær for Joe Biden, var først ute med denne påstanden og vekket harme blant mange muslimer.

Edward Ahmed Mitchell, den nasjonale visedirektøren i Council for American Islamic Relations (CAIR), sa at det var på tide for liberale kommentatorer som MSNBCs Psaki å akseptere at muslimske foreldre er uavhengige, intelligente mennesker som snakker for seg selv:

– Edward Ahmed Mitchell, the national deputy director at CAIR, said, it was time for «liberal commentators» like MSNBC’s Psaki «to accept that Muslim parents are independent, intelligent people speaking for themselves.»

Direktøren for Islam and Religious Freedom Action Team, Ismail Royer, sa til Fox News Digital at Psakis uttalelser var fornærmende mot muslimer og at venstresiden ønsker å skremme muslimer til å akseptere dens indoktrinering av barna deres i bytte mot et smil og klapp på hodet.

De fornærmer muslimer ved å fremstille dem som uten innflytelse eller intelligens, og kan ikke forestille seg at muslimene avviser det de har å tilby:

«The left wants to scare Muslims into accepting its indoctrination of our children in exchange for a smile and pat on the head,» Royer told Fox News Digital. «They insult Muslims by portraying us as having no agency or intelligence but can’t imagine that we’ve weighed the bargain they offer us and rejected it.»

En annen aktivist, Sameerah Munshi fra den muslimske organisasjonen kalt Coalition of Virtue, sa på et styremøte i Montgomery County, Maryland:

– Vår tro er ikke partipolitisk, og vårt folk er ikke tilbakestående.

– En del av den amerikanske drømmen til folket vårt er at de overfører verdiene sine til barna sine. Men medlemmer av dette skolestyret har hånet våre verdier.

«Our faith is not partisan and our people are not backward.»

«Part of the American dream of our people is that they pass on their values to their children. But members of this school board have mocked our values.»

TRUDEAU’S LATEST CONSPIRACY THEORY: Says Muslim parents influenced by ‘far right’.

Les også:

Hvorfor får pride særbehandling, og hvorfor invaderer pride barneskolen? Muslimer reagerer – Document

Kristne, jødiske og muslimske foreldre forener seg mot radikal kjønnsideologi på skolene – Document

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.