NTB

Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser ikke noe behov for å senke den seksuelle lavalderen i Norge.

– For Senterpartiet sin del ser vi ingen grunn til å senke den seksuelle lavalderen. Det er ikke et sterkt ønske blant barn og unge selv, og kan kanskje heller være med på å øke presset på seksuell debut, sier stortingsrepresentant Ivar Prestbakmo (Sp) til Vårt Land.

Heller ikke Arbeiderpartiet vil gå videre med forslaget.

– Å sette ned den seksuelle lavalderen i Norge, har egentlig ikke vært et tema for Arbeiderpartiet nå. Det har ikke vært noe stort krav verken fra folk eller det politiske miljøet, sier Maria Aasen Svensrud, juridisk talsperson i partiet, til avisa.

Straffelovrådet foreslo før jul å senke den seksuelle lavalderen fra 16 til 15 år. Rådet vurderte blant annet at barn begynner sin seksuelle selvbestemmelsesrett fra de er 15 år og ikke 16 år som i dag.

Regjeringen vil imidlertid ikke ta forslaget videre, og det blir dermed ingen forslag fra Justisdepartementet om å endre straffeloven.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.