Til tross for at det er over en million muslimer i Italia, er det bare åtte moskeer i landet totalt. Det har sammenheng med at den italienske stat ikke anerkjenner islam som offisiell religion og at de efter beste evne, begrenser muligheten til å bygge moskeer. 

Moskémangel kompenseres uformelt

Flertallet av muslimer løser moskétørken ved å møtes i uformelle bønnerom, og det vil Italias konservative regjering ha slutt på med ny lovgivning. 

Eftersom den italienske stat ikke anerkjenner islam som offisiell religion, kan Giorgia Meloni og hennes parti Fratelli d’Italia (FdI) utnytte det til radikalt å innskrenke hvilke bygninger som lovlig kan benyttes til utøvelse av islam. 

FdI har lagt frem et forslag om å endre den italienske bygningsloven som om det blir vedtatt, vil ramme ombygging/bruk av garasjer, varehus, lagerbygninger etc. til bønnerom og moskeer. 

– Islamofobisk og grunnlovsstridig

Forutsigbare opposisjonspolitikere karakteriserer lovforslaget som islamofobisk og grunnlovsstridig.

Forslaget om å endre den italienske bygningsloven ble lagt frem av det regjerende Fratelli d’Italia. Om det blir vedtatt vil det tvinge religiøse grupperinger til å søke om tillatelse til å bruke for eksempel garasjer til annet enn garasje. Tanken formodes å være at det vil begrense utbredelsen av ikke-registrerte moskeer i Italia.

Hvis lovforslaget blir vedtatt vil steder som allerede brukes til å tilbe Allah i ikke-godkjente bygninger, med loven i hånd kunne stenges. 

Lovverket blir i stor grad forstått som en del av Melonis bolverk mot islamisering av Italia. 

Islam ikke inkludert

Den italienske grunnlov sikrer religionsfrihet, men den anerkjenner den katolske kirke som «uavhengig og suveren». De ulike religionene er regulert ved lov basert på avtaler mellom deres representanter og italienske myndigheter. Så langt er tretten avtaler signert med ulike kirker, representanter for hinduer, buddhister, jøder og andre. Det er ikke signert noen avtale med muslimer.

Vokter italiensk kulturarv

Til tross for at Italia er hjemsted for Europas fjerde største muslimske befolkning, er landets åtte moskeer forsvinnende lite i forhold til Frankrikes mer enn 2.200 og Storbritannias mer enn 1.500 moskeer.

Bygging av moskeer har vært et omstridt tema i Italia i mange år. FdIs koalisjonspartner Lega nyter anseelse for sin kampanje mot nye moskeer på grunnlag av å beskytte italiensk kulturarv.

Lovverket er for tiden til behandling i parlamentets miljøutvalg. Lignende anti-moskélovgivning er tidligere foreslått i konservative regioner som blant andre Lombardia.

Programmessig forutsigelig motstand

Både De Grønne og Partito Liberale Italiano (PLI) finner lovforslaget grunnlovsstridig og i strid med religionsfriheten. 

I 2019 sa Meloni nei til opprettelse av nye moskeer. Hun krevde et register for imamer og at de skulle predike på italiensk. Hun ville også vite hvem som finansierer moskeene:

 

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.