Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran er positiv til Sjøfartsdirektoratets anbefaling om å opprette et obligatorisk småbåtregister.

– Sjøfartsdirektoratet har levert en utredning som viser at et register kan være positivt for sjøsikkerheten, miljøet og for å bekjempe kriminalitet. Derfor går vi nå i gang med et arbeid som skal se på hvordan et slikt register eventuelt kan fungere, hvor det skal ligge og hva det skal koste, sier Bjørnar Skjæran (Ap).

I februar fikk Sjøfartsdirektoratet i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å utrede om det bør innføres et nasjonalt obligatorisk småbåtregister. Dette har skjedd i samarbeid med Klima- og miljødepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

– Vår faglige anbefaling er tydelig på å innføre et obligatorisk småbåtregister ut fra både sikkerhets- og miljøhensyn, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Ifølge sjøfartsdirektøren har det vært krevende å sette en grense for hvilke fartøyer som skal omfattes av registeret.

– Vi mener at en grense på 4,5 meter, samt alle fritidsbåter med 25 hk/19 kW eller mer, er en grense som ivaretar både ønsket om et register for de fleste fritidsfartøy og har en avgrensning mot de aller minste farkostene, sier Hareide.

Han mener at et slikt register vil være et viktig bidrag både når det gjelder sikkerhet og miljø.

– Dette vil blant annet gjøre det lettere å spore opp etterlatte båter, noe som har vært et stort miljøproblem, sier Hareide.

Kan bli obligatorisk å registrere alle småbåter i Norge

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.