Danmark ser nå ut til å redde Solberg-regjeringens «Langskip-satsning», ved at de spytter inn over 12 milliarder norske kroner til Northern Lights-anlegget i Øygarden, for å «fange» CO₂ fra to danske kraftverk, fyrt på pellets fra halm og treflis.

I flere medier presenteres denne «fangsten» av 430.000 tonn CO₂ som et revolusjonerende skritt mot et bedre klima i verden. Leser en pressemeldingen fra Ørsted fremgår det imidlertid at at det dreier seg om såkalt biogen CO₂, som skal fraktes med skip til anlegget ved Øygarden, for så å pumpes ned 2600 meter under havbunnen.

Biogen CO₂ forklares slik av Statkraftvarme (uthevelser er gjort redaksjonelt av Document):

Biogene CO2-utslipp er det som inngår i det naturlige karbonkretsløpet, altså alle utslipp som stammer fra biomasse som har tatt opp CO2 gjennom sin levetid. Utslipp av biogent CO2 bidrar dermed ikke til mer CO2 i atmosfæren, og har derfor heller ingen negativ påvirkning på klimaet.

Ørsted selv fremhever FNs klimapanels betydning av slike tiltak for klimaet, men det fremgår av uttalelsen at hensynet til de danske «klimamålene» nok er vel så viktig:

– Vi er svært fornøyde med utfallet av anbudsprosessen, og vi ser frem til å starte arbeidet med å etablere et karbonfangstanlegg ved to av våre kombinerte varme- og kraftanlegg som går på bærekraftig halm og flis. Ifølge FNs klimapanel (IPCC) er fangst og lagring av biogen CO2 et av verktøyene vi må bruke for å bekjempe klimaendringene, og CCS-prosjektet vårt vil bidra vesentlig til å nå de politisk vedtatte danske klimamålene for 2025 og 2030, sier Ole Thomsen, direktør og sjef for Ørsteds bioenergivirksomhet. (Ørsted)

Jammen er ikke også Microsoft med på dette spleiselaget:

Som direkte støtte til dette nye prosjektet har Microsoft inngått avtale om å kjøpe 2,76 millioner tonn bærekraftig karbonfjerning av høy kvalitet over 11 år fra fangst og lagring av biogent karbon fra Asnæs kraftverk. Dette representerer en av verdens største karbonfjerningsavtaler målt i volum, til dags dato.

– Vår langsiktige avtale med Ørsted om karbonfjerning av høy kvalitet støtter Microsofts forpliktelse til å bli karbonnegativ innen 2030, sender et sterkt etterspørselssignal for å skalere markedet, og viser kraften i partnerskap og den teknologiske innovasjonen som trengs for å hjelpe verden med overgangen til ren energi, sier Melanie Nakagawa, Chief Sustainability Officer i Microsoft. (Ørsted)

At kraftverkene Ørsted 1 og 2, eies av selskapet Ørsted, som er verdens største aktør på havvind, nå vil sende sin «rene» CO₂ til den norske vestkysten, synes ikke å være tilfeldig:

– Som den mest erfarne havvindutvikler i verden har vi store planer om å bidra til å kickstarte en ny industri i Norge med flytende vind sammen med våre Blåvinge-partnere. Norge har en sterk offshore serviceindustri som har svært gode forutsetninger for å levere løsninger som bringer oss nærmere en klimanøytral verden – både når det gjelder CCS og havvind, sier Sebastian Hald Buhl, landesjef i Ørsted Norge. (Ørsted)

Det er vanskelig å finne frem til de reelle kostnadene ved prosjektene, men ifølge E24 er subsidiene ikke ubetydelige, og de kan trigge enda større subsidier, også kalt investeringer, i Norge:

Danske myndigheter støtter Ørsteds prosjekt for karbonfangst med et beløp tilsvarende over 12 milliarder norske kroner.

Northern Lights kan nå lagre inntil 1,5 millioner tonn CO₂ i året. Investeringsbudsjettet for første fase, med 75-80 prosent norsk statsstøtte, er på litt over 9 milliarder kroner.

En utvidelse i en fase to vil trolig koste en god del mindre enn dette. Hvis man bestemmer seg for å utvide, skal kapasiteten økes til 5 millioner tonn i året.

Disse milliardinvesteringene må i så fall de tre eierne, Equinor, Shell og TotalEnergies, ta selv. (E24)

Professor emeritus Rögnvaldur Hannesson karakteriserte i 2021 «karbonfangst» som meningsløs:

Dette er ødeleggelse av verdier i stor skala. En stor del av energien som brukes i industrianleggene skal brukes til fjerning av kulldioksiden, og så kommer transportkostnaden, kostnaden for anleggene som skal pumpe den ut til havs, rørene som skal frakte den, og kostnaden for å bore og følge med på hva som skjer i disse hullene. (Finansavisen / Document)

Det er kanskje dette Industri- og næringspartiets (INP) klimapolitiske talsmann, Kjell Erik-Eilertsen hadde i tankene, da han kommenterte E24s oppslag på Twitter:

Northern Lights enters into cross-border transport and storage agreement with Ørsted (Northern Lights)

Ørsted tildelt kontrakt – skal fange 430.000 tonn biogen CO2 og lagre på norsk sokkel (Ørsted)

Dansk treflis kan trigge norsk milliardinvestering i CO₂-lagring (E24)

Les også:

Del av Ernas Langskip legges på is, kostnadene sprenger alle kalkyler

Regjeringens satsing på CO2-lagring er som «musepust» i havet

Professor til angrep på Langskip: Ødeleggelse av verdier i stor skala

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok!

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok og som e-bok.

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.