Professor til angrep på Langskip: Ødeleggelse av verdier i stor skala

CO2-lagring under havbunnen er ødeleggelse av verdier i stor skala, mener professor emeritus Rögnvaldur Hannesson. Han sammenligner det med å betale folk for å grave et hull, for så å fylle det opp igjen.