Diskrimineringsnemnda mener at en skole i Lillestrøm i over to år har diskriminert elever på bakgrunn av deres etnisitet.

Det betyr at flere elever nå må bytte klasse, skriver Aftenposten.

Det skal være elevenes foreldre som reagerte på det de mente var en skjevfordeling av minoritetsspråklige barn i klassene.

76 elever i første klasse på en barneskole i Lillestrøm kommune ble i 2020 delt inn i fire klasser.

Det oppgis ikke hvilke etnisiteter det er snakk om, bare at andelen i de fire klassene var henholdsvis rundt 30 prosent, 25 prosent, 10 prosent og 70 prosent.

Nemnda mener at kommunen har diskriminert elevene, og har gitt pålegg om å endre sammensetningen i klassene innen det nye skoleåret starter til høsten.

– Dette er en alvorlig sak, noe også nemnda påpeker i sin vurdering av om de skal gi pålegg, sier fungerende presseansvarlig Ingelin Gammersvik i Diskrimineringsnemnda.

Skolen og kommunen sier de ikke visste hvilken etnisitet elevene hadde da klassene ble laget, og at den etniske fordelingen på trinnet derfor er en ren tilfeldighet.

De fremholder også at klassene har fungert bra.

Men selv om nemnda er enig i dette, mener de likevel at kommunen indirekte har forskjellsbehandlet.

Dette fordi de mener at alle elever taper på en skjevfordeling, og at elever med ikke-vestlig bakgrunn mister muligheten til å dele språkfellesskap og kontaktflate med norske elever.

 

 

Kjøp bøker fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.