Diskrimineringsnemnda har avslått en klage mot Bergens planer om å kun oppkalle nye gater etter kvinner.

I april ble det kjent at byrådet i Bergen ikke vil kalle opp nye gater, plasser eller kommunale anlegg etter menn.

Den 22. april i år ble det kjent at byrådet i Bergen ikke vil kalle opp nye gater, plasser eller kommunale anlegg etter menn. Dette er ment å vare til kjønnsbalansen i navnene er «betydelig bedret».

Forslaget vekket sterke reaksjoner hos politikere fra Høyre og Fremskrittspartiet.

MDG vil forby at gater oppkalles etter menn: Forslaget kalles «tåpelig»

En person valgte å klage saken inn til Diskrimineringsnemnda, men fredag ble det klart at nemnda avviser klagen. Et av vilkårene for at nemnda skal kunne behandle en sak, er at klager er part eller har såkalt «rettslig klageinteresse».

«Slik nemndlederen vurderer saken, har du (klageren, journ.anm.) ikke rettslig interesse i å få denne saken behandlet. Du opplyser å ikke bli direkte berørt av den påstått diskriminerende beslutningen angående navnsetting av gater i Bergen kommune. Du har heller ikke vist til noen annen aktuell interesse i å få klagesaken behandlet», skriver nemnda i vedtaket.

– Jeg er fortsatt veldig overrasket over at enkelte reagerer så negativt på at byrådet lover å jobbe for å rette opp i en århundrelang kjønnsubalanse i bybildet, sier byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Berg Nødtvedt (MDG).

– Det er så klart gledelig at klagen er avvist, men jeg synes jo det er litt trist at et tiltak som bare vil gjøre byen mer mangfoldig og representativ møter så mye sinne.

VG

Klima Antiklimaks – boken alle skattebetalere trenger:

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!