Det kan være loven utløser nettopp det den er ment å forhindre: Splid og manglende lojalitet. Loven kan bevisstgjøre de russisk-ættede om at de egentlig ikke hører hjemme i Latvia og er uønsket.
Det var Moskva som forflyttet russere til de baltiske landene for å holde dem under kontroll. Det skjedde parallelt med en kveling av baltisk nasjonalisme. Derfor ble også sivile russerne symboler på innlemmelsen i imperiet. Men over tid var det mange sivile russere som på egen hånd søkte seg til de baltiske landene. Det var nærmere Vesten og levestandarden var høyere.
Da Sovjetunionen gikk i oppløsning ble de værende. Russerne har hele tiden vært et element myndighetene må ta hensyn til. Men det er overraskende at de ønsker å tvinge folk ut av landet under en krig i nabolandet. Mange er gamle og har ikke noe sted å dra.

Russiske statsborgere som har bodd i Latvia i flere tiår, kan nå bli utvist hvis de ikke består en språktest.

Det nye kravet er blitt innført i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina. Myndighetene i Latvia er blitt bekymret for hvor lojaliteten til russiskspråklige innbyggere egentlig ligger.

En firedel av befolkningen i Latvia er etniske russere, og mange av dem snakker primært russisk. Språkkravet gjelder en mindre gruppe på rundt 20.000 mennesker som er russiske statsborgere.

Hvis de ikke består en test i latvisk, kan de bli utvist fra landet, bekrefter Latvias innenriksdepartement.

– Ingen steder å dra

– Hvis jeg blir utvist, så har jeg ingen steder å dra. Jeg har bodd her i 40 år, sier Valentina Sevastjanova (70) til nyhetsbyrået Reuters.

Den tidligere engelsklæreren har nå vært nødt til å pugge latvisk. Hun forteller at hun fikk russisk statsborgerskap i 2011 for lettere å kunne besøke syke foreldre i Belarus.

Mange av de russiske statsborgerne i Latvia er eldre kvinner. Et russisk pass gjorde det mulig for kvinner å pensjonere seg som 55-åringer og deretter få pensjon fra Russland.

Passet gjorde det også mulig å reise uten visum til Russland og Belarus.

Nye tider

Tidligere har det vært ansett som helt akseptabelt å ha russisk som morsmål i Latvia, som inntil 1991 var en del av Sovjetunionen.

Den store etnisk russiske minoriteten har hatt mulighet til å lese russiskspråklige aviser, se på russisk TV og sende barna på russiskspråklige skoler.

Men etter invasjonen av Ukraina har myndighetene endret holdning markant. En lovendring ble vedtatt i fjor høst for å sikre at latvisk blir det eneste språket på landets skoler innen 2025.

Endringen har fått kritikk fra FN-eksperter som mener begrensningen av minoritetsspråklig undervisning strider med menneskerettighetene.

Aldersgrense

Myndighetene i Latvia bekrefter at de er bekymret for lojaliteten til de etniske russiske innbyggerne.

Det nye språkkravet gjelder for russiske statsborgere som er mellom 15 og 75 år. Hvis de ikke består språktesten i løpet av året, risikerer de å bli utvist.

– De har frivillig valgt å ikke være statsborgere i Latvia, men i en annen stat, sier statssekretær Dmitrijs Trofimovs i innenriksdepartementet.

Han minner også om at Russland hevdet invasjonen av Ukraina var nødvendig for å beskytte russere bosatt i et annet land.

Ifølge myndighetene er det en enkel latvisk-test som de russiske borgerne må bestå. Målet skal være å kunne gjøre seg forstått med enkle setninger. (NTB-Reuters)

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.